الاهیات تعزیت

الاهیات تعزیت، مجموعه بحث‌های الاهیاتی‌ای را دربرمی‌گیرد که به ارتباط سوگواری‌های دینی با خداوند می‌پردازد. ارتباط سوگواری با خداوند، چگونگی رابطه علم، قدرت و اراده الاهی با مصیبت و رنج، نسبت اندوه با اسماء و صفات الاهی، نسبت فدیه با خداوند و با گناه مؤمنان و تأثیر تعزیت دینی در رفتارهای اجتماعی دیندارانه، از مهم‌ترین موضوعات الاهیات تعزیت است. در این پرونده که به مناسبت ایام سوگواری امام حسین علیه‌السلام تهیه شده، به برخی از این مضامین پرداخته‌ایم.

برگزیده

آخرین مطالب