پرونده

پرونده‌ای درباره حسن حنفی

حسن حنفی را می‌باید در کنار نصر حامد ابوزید، محمد ارکون و محمد عابدالجابری، از سرشناسترین نواندیشان معاصر عرب نامید. ایده هایی که وی درانداخته است در خور اعتناست. بعضا رگه‌هایی از اندیشه او را می‌توان در میان روشنفکران ایرانی نیز سراغ گرفت. مواضع او در مواجهه با غرب، رویکرد او نسبت به ارتباط اسلام و سکولاریسم، نگاه تاریخی او به گزاره‌های دینی از…

علامه ذوالفنون

حسن حسن‌زاده آملی را به عنوان عالِمی ذوالفنون می‌­شناختند. اما عمده تأملات ایشان در معرفتِ نفس بود. شناختِ…

ابوذر

نوزدهم شهریورماه برابر با سالروز درگذشت مرحوم طالقانی است. دین آنلاین در این پرونده کوشیده است تا برخی زوایای…

برگزیده

تشریح پنج گفتمان دینی

تفاوت روشنفکری دینی و نواندیشی دینی در این است که روشنفکران دینی، چون عقل متجددانه را حجت می‌دانند نیازی به اجتهاد به شکل حوزوی ندارند، اما نواندیشان…

رشته فلسفه اخلاق و اخلاقی زیستن

هدف از مطالعه فلسفه اخلاق چیست؟ به نظر می‌رسد مطالعه فلسفه اخلاق باید ما را تبدیل به انسان‌های بهتری کند و تفکر نقادانه نسبت به بهترین زیست ممکن را در…

پرستش و عبادت رفیق محتشم| محمّد قطبی

در مرحله خداشناسی، خدای رفیق محتشم به عنوان صورت خدای الهیات دوبنی معرفی شد، خدایی با نام رفیق، اما رفیقی که محتشم است و حشمت و احتشام دارد. یک خدای…
متفکران معاصر
با متفکران معاصر
سخنرانی

آخرین مطالب