دین‌آنلاین با این باور که دین در جهان معاصر حذف‌شدنی نیست به سراغ موضوعات گوناگون می‌رود. از این رو، نه آن‌که فقط گفت‌وگو درباره دین مسثله باشد، که حتی آن دسته از موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که از چشم‌انداز دین می‌توان آن‌ها را رصد کرد مورد توجه قرار می‌گیرند.

نویسندگان دین‌آنلاین به جامعه، طبقه و نحله فکری خاصی تعلق ندارند و نمایندگان همه جوامع روشنفکری، نواندیشی و سنتی، در این پایگاه اندیشه‌ای به طرح موضوعات و دغدغه‌های خود می‌پردازند.

صاحب امتیاز: سیدرضا سجادی‌نژاد
مدیرمسئول و سردبیر: سیدرضا سجادی‌نژاد
دبیر علمی و رسانه: نورا نوری‌صفت
دبیر پرونده: سیدهادی طباطبایی
سرویس محیط زیست: ابراهیم احمدیان
سرویس دین و سلامت: محمد باعزم
سرویس کودک: مهدی فردوسی مشهدی
سرویس ترجمه: نفیسه نیکبخت، زهرا رحیمی و حسین کیوانفر
سرویس رصد و مطبوعات: نفیسه نیکبخت
مدیر فنی و داخلی: حامد واسعی

آدرس: تهران، سیدخندان، خیابان دبستان، خیابان همدانی، پلاک ۳۸ واحد۴
تلفن: ۰۲۱۲۲۳۵۶۵۰۷