درباره گفت‌وگو

پرونده

ابراهیمیسم و ماجرای فلسطین

بار دیگر شعله های خشم در خاورمیانه زبانه کشیده. باز هم فلسطین مرکز این خشونتها قرار دارد. سودای صلح در این منطقه انگار آرزویی بیش نیست. چندی پیش بود که زمزمه هایی برآمد تا دینِ جدیدی در این منطقه شکل بگیرد. ابراهیمیسم نامیده شد. می خواست دینِ واحدی را برای همگان ترسیم کند. می خواست به این بهانه، خشونت های دینی را از میان بردارد. سودای محالی بود.…

سیاحت شرق در گذر خان

«گذر خان» به قلم سیدمحمدعلی ابطحی توسط انتشاران هیلا در اواخر سال 1401 منتشر شد. دین‌آنلاین به‌مناسبت انتشار…

برگزیده

اتهام علیه پاپ

پاپ فرانسیس به مخالفت با اصلاحاتی متهم شده‌است که به طور جدی به مشکل سوء استفاده جنسی روحانیان از کودکان و بزرگسالان آسیب‌پذیر رسیدگی می‌کند. بر اساس…

زنان مسن اویغور در زندان چین

تجزیه و تحلیل پرونده‌های پلیس چین نشان می‌دهد که صدها زن اویغور به دلیل اعمالی چون مطالعه قرآن به زندان محکوم شده‌اند.
متفکران معاصر
با متفکران معاصر
سخنرانی

آخرین مطالب