حمایت از دین‌آنلاین

دین‌آنلاین رسانه‌ای مستقل است و به هیچ نهاد و سازمانی تعلق و وابستگی ندارد.

مشارکت مخاطبان در هر میزانی و پشتیبانی از این رسانه به محافظت از استقلال آن کمک می‌کند. ما با پشتیبانی مالی مخاطبان دین‌آنلاین، می‌توانیم دامنه فعالیت خود را از نظر کمیت و کیفیت گسترش دهیم و تأثیرگذارتر باشیم.

هر سهم، هر چند بزرگ یا کوچک باشد، برای آینده دین‌آنلاین بسیار ارزشمند است.

تومان