اعتراض به معافیت مالیاتی روحانیان

دادگاه فدرال امریکا، شاهد اعتراضاتی به قانون معافیت مالیاتی مسکن روحانیان است که نوعی امتیاز برای کلیسا به شمار می‌رود. معترضان چنین قانونی را تبعیض دینی می‌دانند.

این درگیری حقوقی بخشی از یک مشاجره طولانی مدت درباره مالیات و کمک هزینه مسکن در امریکاست که آغاز آن به ارائه قانونی در سال ۱۹۲۰ برمی‌گردد که برای کشیش‌هایی که در خانه‌هایی با مالکیت کلیسا زندگی می‌کنند معافیت مالیاتی قائل شد. همچنین پس از آن این قانون موجب تخصیص کمک هزینه مسکن به کشیش‌ها گردید.

"بنیاد آزادی از مذهب" یکی از سازمان‌های غیرانتفاعی امریکا به این موضوع معترض است و اعتقاد دارد که این معافیت مالی رهبر هیچ یک از گروه‌های فکری دیگر را شامل نمی‌شود. یکی از رئیسان این مؤسسه می‌گوید: این یک امتیاز برای دین و نوعی تبعیض دینی است. حکومت نباید بین رهبران مذهبی و غیرمذهبی تبعیض قائل شود.

یکی از دادستان‌های امریکا که حامی این قانون است معتقد است: چنین معافیت مالیاتی برای افراد دیگر چون دانشجویان و کارمندان ارتش و دولت نیز وجود دارد. اگر با تغییر قانون، چنین معافیت مالی برای دیگران به جز کشیش‌ها اعمال شود، خود یک تبعیض دینی است و باعث ایجاد مشکل جدیدی می‌شود.

گروه‌های مختلف در امریکا نظراتی متفاوت درباره این قانون دارند و در صورت پیروزی گروه‌های مخالف، قانون جدید می‌تواند بر زندگی بسیاری از کشیش‌ها از جمله آنها که در خانه‌های با مالکیت کلیسا زندگی می‌کنند تأثیرگذار باشد.

بر اساس آمار در حال حاضر حدود ۸۱ درصد از کشیش‌ها در امریکا، کمک هزینه مسکن دریافت می‌کنند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.