درباره کتاب نظریۀ اخلاقیِ الگوگرایی اثر زاگزبسکی

رابرت تلیس

بسیاری از مباحثی که از دیرباز در حوزۀ فلسفۀ اخلاق مطرح بوده‌ مربوط به این مسئله می‌شود که نظریه‌پردازی‌های اخلاقی باید از چه نقطه‌ای آغاز شوند.

عدّه‌ای معتقدند که نظریه‌های اخلاقی باید از تعریف اصطلاحاتِ اخلاقی، مثل «خوبی» آغاز شوند. بعضی دیگر مدّعی‌اند که کار را باید از شناسایی و تعریفِ شرایطی که ضمنِ آنها یک عمل صحیح تلقّی می‌شود شروع کرد. عدّۀ دیگری نیز می‌گویند ابتدا باید روشی برای تعیین و تشخیص کارهایی که انجام آنها صحیح است به وجود آورد.

تصوّر بر این است که به محض این که معلوم شود یک نظریۀ اخلاقی باید از چه نقطه‌ای آغاز شود، بقیۀ مباحث اخلاقی نیز به‌راحتی معنا پیدا می‌کنند.

خانم لیندا زاگزبسکی در کتاب «نظریۀ اخلاقیِ الگوگرایی» (انتشارات دانشگاه آکسفورد، 2017)،  یک نقطۀ آغازِ جدید و متعاقباً رویکرد تازه‌ای به اخلاقیات برای نظریۀ اخلاقی پیشنهاد می‌دهد.

دیدگاه او با تجزیه و تحلیل پدیدۀ تحسینِ الگوها شروع می‌شود. زاگزبسکی می‌گوید به محض این که پی بردیم معنای تحسین کردن دیگران چیست و الگوها چه کسانی هستند، می‌توانیم طیف گسترده‌ای از دیگر مفاهیم اخلاقی، از جمله «خوبی»، «وظیفه» و «عمل درست» را توجیه کنیم.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.