مسلمانان امریکا نسبت‌های ضدمسلمانانه را پذیرفته‌اند

بنابر گزارش مؤسسۀ شناخت و سیاست‌گذاری اجتماعی در امریکا در سال 2018 مسلمانان نسبت به پیروانِ مذاهب دیگر بیشتر معتقدند که جامعۀ آنها «گرایش بیشتری به سمت رفتارهای منفی دارد». این گزارش یکی از عواملِ درونی‌شدنِ قالب‌های فکری نامطلوب توسط مسلمانان دربارۀ خودشان را پوشش رسانه‌ای منفی دانسته است.

به گزارش دنی‌آنلاین به نقل از هافینگتن پست، در جامعۀ امریکا سطوح بی‌سابقه‌ای از اسلام‌هراسی و افزایش لفاظی‌های ضدمسلمان حکم‌فرما شده است و برخی از مسلمانان کلیشه‌های مسئله‌دار دربارۀ خودشان را پذیرفته‌اند. این مطالعه نشان می‌دهد مسلمانان نسبت به پیروانِ مذاهب دیگر بیشتر معتقدند که جامعۀ آنها «گرایش بیشتری به سمت رفتارهای منفی دارد». 30 درصد از مسلمانان، در مقایسه با 13 درصد از یهودیان و 12 درصد از کاتولیک‌ها چنین نگرشی دارند.

در گزارشی که چندی پیش توسط ISPU، مؤسسۀ شناخت و سیاست‌گذاری اجتماعی در امریکا منتشر شد درجۀ درونی‌شدنِ قالب‌های فکری نامطلوب توسط مسلمانان دربارۀ خودشان ارائه شده است؛ این گزارش نشان می‌دهد حرف‌ها و تفکرات قالبیِ منفی در مورد جامعۀ مسلمانان درونِ برخی از مسلمانان نهادینه شده است. این یافته‌ها نشان‌دهندۀ اهمیت قدرت رسانه‌ها و سخنرانی‌های سیاسی است که به طور روزمره روایت‌های خاصی را از مسلمانان منتشر می‌کنند؛ روایت‌هایی که خود مسلمانان در برابر پذیرش آنها مصونیت ندارند.

اکنون سومین سالی است که مؤسسۀ شناخت و سیاست‌گذاری اجتماعی این آمارها را ارائه می‌دهد. این تحقیق در جامعۀ آماری مسلمانان، یهودیان، کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها، اونجلیک‌های سفیدپوست و افرادی که به هیچ مذهبی وابستگی ندارند انجام می‌شود و نگرش‌های مختلف را در میان این گروه‌ها با هم مقایسه می‌کند و حمایت‌های گروه‌های مؤمن و غیرمؤمن از سخنرانی‌‌های ضدمسلمانان را می‌سنجد.

درونی‌سازی نژادپرستی شامل «جذب کردن و پذیرش کلیشه‌های اجتماعی مسلطِ یک گروه قومی، اغلب ناخودآگاهانه» است. یافته‌های مطالعۀ مشابهی که توسط مؤسسۀ تحقیقات اسلامی Yaqeen در سال 2016، زیر عنوان «بررسی بحران عقیدتی و هویتی جوانان مسلمان آمریکایی» انجام شد مشاهدۀ اثرات سخنان اسلام‌هراسانه روی هویت مذهبی و ادراکات جوانان مسلمان تاییدکنندۀ یافته‌های مطالعۀ  ISPU بود. بر اساس این مطالعه حدود یک سوم از کودکانِ تمایل داشتند که بگویند مسلمان هستند و حدود یک دوم از کودکان نمی‌دانستند که آیا آنها می‌توانند هم مسلمان و هم آمریکایی باشند یا نه.

تحقیق ISPU نشان داده است مسلمانان و یهودیان به ترتیب، 62 درصد و 59 درصد، بابت خشونتی که توسط هم‌کیشان‌شان صورت می‌گیرد احساس شرمندگی می‌کنند.

یکی از عوامل درونی‌سازی کلیشه‌های منفی توسط مسلمانان دربارۀ خودشان، پوشش اخبار منفی و نامتناسب رسانه‌های اصلی دربارۀ هم‌کیشانِ آنها است؛ در مطالعۀ دیگری که در ماه گذشته، توسط ISPU انجام شد نشان داده شد که مسلمانانِ متهم به اعمال خشونت هفت برابر بیشتر از پیروان ادیان دیگر مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرند و برنامه‌هایی که این اخبار را پوشش می‌دهند تا چهار مرتبه در رسانه‌ها تکرار می‌شوند.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد کسانی که بیشترین درجه را در شاخص اسلام‌هراسی دارند افرادی هستند که با حامیان ممنوعیت سفر مسلمانان به امریکا توسط دونالد ترامپ و افزایش نظارت بیشتر بر مساجد آمریکایی مرتبط هستند. این افراد با احتمال بیشتری با هدف‌گذاری شهروندان توسط گروه‌های خشن و مسلح توافق دارند.

با در نظر گرفتن مقیاس صفر تا صد – صفر نشان‌دهندۀ کمترین مقدار تعصب است – در این گزارش مسلمانان در اسلام‌هراسی نمرۀ 17 دارند. پاسخگویانی که به مذهب وابستگی ندارند نمرۀ 14، یهودیان و کاتولیک‌ها نمرۀ 22، عموم مردم نمرۀ 24، پروتستان‌ها نمرۀ 31 و اونجلیک‌های سفیدپوست نمرۀ 40 را در شاخص اسلام‌هراسی دارند.

مؤسسۀ ISPU در سال 2002 تأسیس شد و بر اساس آنچه در وب‌سایتش نوشته است هدف آنها توانمندسازیِ مسلمانانِ امریکایی است که بتوانند به افزایش دموکراسی، تکثرگرایی و توسعۀ جامعۀ امریکا کمک کنند. متن کامل این گزارش را می‌توانید در اینجا بخوانید.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.