تشکیل دولت فلسطین خواسته ۶۶ درصد امریکایی‌هاست

اکثر امریکایی‌ها بحث درباره تشکیل دولت اسرائیل و فلسطین را مجاز می‌دانند، در صورتی که دعوت به خشونت نباشد.

به گزارش دین‌آنلاین، بر اساس نظرسنجی جدید مرکز تحقیقات پیو، با گسترش ناآرامی‌ها در فلسطین، امریکایی‌های بسیاری معتقدند تبعیض زیادی علیه یهودیان در جامعه آمریکا وجود دارد و این تبعیض نسبت به سه سال گذشته دو برابر شده‌است و از ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۴۰ درصد در حال حاضر افزایش یافته‌است. این در حالی‌ است که تعداد بیشتری از آمریکایی‌ها(۴۴٪) می‌گویند مسلمانان در ایالات متحده با تبعیض زیادی روبرو هستند. این تعداد در مقایسه با سال ۲۰۲۱، ۵ درصد افزایش‌ یافته‌است.

نظرسنجی پیو که در ۱۳ تا ۲۵ فوریه در میان ۱۲۶۹۳ بزرگسال آمریکایی انجام شد و شامل نمونه‌ای از یهودیان و مسلمانان آمریکایی است، همچنین نظرات مردم در مورد محدودیت‌های آزادی بیان در حوزه جنگ را مورد بررسی قرار داده است.

رابطه جنگ در فلسطین با تبعیض علیه مسلمانان و یهودیان در امریکا

این نظر سنجی نشان می‌دهد بسیاری از آمریکایی‌ها احساس می‌کنند به ویژه از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس، تبعیض علیه مسلمانان و یهودیان گسترش یافته‌است. اکثر مسلمانان و یهودیان ایالات متحده نیز با این نظر موافق هستند: از هر ده مسلمان هفت نفر و از هر ده یهودی، نه نفر می‌گویند که از زمان آغاز جنگ در اکتبر، افزایش تبعیض علیه گروه‌ دینی خود را احساس کرده‌اند.

همچنین بر اساس دیدگاه افراد حاضر در نظرسنجی، آمریکایی‌ها به طور کلی با سخنرانی درباره اسرائیل و فلسطین موافق، اما اکثر با دعوت به خشونت علیه یهودیان یا مسلمانان مخالف هستند.

– ۷۰ درصد می‌گویند که حمایت از “حق اسرائیل در جایگاه یک کشور یهودی” باید مجاز باشد.

– ۵۸ درصد معتقدند ابراز مخالفت با موجودیت اسرائیل باید مجاز باشد.

– ۶۶ درصد می‌گویند که سخنرانی در حمایت از حق فلسطینی‌ها برای تشکیل دولت مستقل باید مجاز باشد.

– ۶۱ درصد معتقدند سخنرانی در مخالفت با تشکیل دولت فلسطین باید مجاز باشد.

– از هر ده نفر، یک نفر می گوید که دعوت به خشونت علیه یهودیان یا مسلمانان باید مجاز باشد.

سهم قابل توجهی از پاسخ‌دهندگان درباره مجوز صحبت درباره دولت اسرائیل و فلسطین مطمئن نیستند. مثلا ۲۳ درصد می‌گویند که مطمئن نیستند سخنرانی مخالف حق موجودیت اسرائیل در جایگاه یک کشور یهودی مجاز باشد و ۲۵ درصد می گویند مطمئن نیستند که سخنرانی مخالف دولت فلسطین مجاز باشد یا خیر.

با این حال، هنگامی که صحبت از خشونت می‌شود، شک کمتری وجود دارد. تقریباً سه چهارم آمریکایی‌ها معتقدند که دعوت به خشونت علیه مسلمانان یا یهودیان نباید مجاز باشد.

نتیجه این نظرسنجی در بحبوحه انبوهی از گزارش‌های خبری درباره حوادث یهودی‌ستیزانه و ضد مسلمانان در ایالات متحده، به‌ویژه در محوطه‌های دانشگاهی، جایی که بحث‌های شدید بر سر محدودیت‌های آزادی بیان درگرفته‌است، اعلام شده‌است. برای بسیاری از یهودیان و مسلمانان آمریکایی، این بحث‌ها فقط ایدئولوژیک نیست، بلکه شخصی است:

– ۷۴ درصد از یهودیان و ۶۰ درصد از مسلمانان ایالات متحده که مورد بررسی قرار گرفتند، می‌گویند از آنچه که در اخبار یا رسانه‌های اجتماعی در مورد جنگ اسرائیل و حماس دیده‌اند، احساس آزار و توهین کرده‌اند.
– ۲۷ درصد از مسلمانان و ۲۶ درصد از یهودیان در این نظرسنجی می‌گویند که به دلیل صحبت فردی درباره جنگ، ارتباط حضوری با او را متوقف کرده‌اند، یا کسی را آنلاین دنبال نکرده یا مسدود کرده‌اند.

تجربه مسلمانان و یهودیان از تبعیض در آمریکا

اکثر مسلمانان آمریکایی حاضر در نظرسنجی (۸۵٪) می‌گویند تا حدودی تبعیض علیه مسلمانان در جامعه آمریکا وجود دارد، از جمله ۶۷٪ که می گویند این میزان بسیار زیاد است. به طور کلی، پاسخ دهندگان مسلمان بیشتر احساس می‌کنند که تبعیض علیه مسلمانان وجود دارد و فقط ۵۰ درصد معتقدند همین میزان تبعیض علیه یهودیان نیز وجود دارد.

اکثر یهودیان آمریکایی حاضر در نظرسنجی (۹۴٪) می‌گویند که حداقل میزانی از تبعیض‌ها علیه یهودیان در جامعه آمریکا وجود دارد، از جمله ۷۲٪ که می‌گویند این میزان بسیار زیاد است. آنها بیشتر معتفدند که تبعیض زیادی علیه یهودیان وجود دارد و فقط ۵۷ درصد به تبعیض علیه مسلمانان قائلند.

به نظر می‌رسد که تغییر در نگرش یهودیان و مسلمانان آمریکایی، حداقل تا حدی، با درگیری در خاورمیانه مرتبط است: ۸۹ درصد از پاسخ‌دهندگان یهودی می‌گویند که از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس افزایش تبعیض علیه یهودیان در آمریکا را درک کرده‌اند.
همچنین از هر ده پاسخ‌دهنده مسلمان هفت نفر معتقدند که از زمان شروع جنگ، تبعیض علیه مسلمانان افزایش یافته است.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.