مرور برچسب

فلسطین

برنامه اسرائیل برای ساخت کنیسه در کرانه باختری

وزیر امور دینی در دولت اسرائیل، متان کهانا علاوه بر برنامه‌های سابق، برنامه‌های جدیدی را برای حمایت دولت در ساخت کنیسه‌های بیشتر در شهرک‌های کرانه باختری و کمک اقتصادی بیشتر…

تبریک حماس به طالبان

حماس به مردم افغانستان و طالبان پیروزی این گروه و شکسست آمریکایی‌ها را تبریک گفت.

نقش شهرک‌نشینان در سیاست‌های اسرائیل

براساس گزارش دفتر ملی دفاع از زمین و مقاومت در برابر شهرک‌سازی، شهرک نشینان نقشی مهمی در سیاست‌های استعمارگرانه اسرائیل در کرانه باختری دارند.