مرور برچسب

اسرائیل

نقش شهرک‌نشینان در سیاست‌های اسرائیل

براساس گزارش دفتر ملی دفاع از زمین و مقاومت در برابر شهرک‌سازی، شهرک نشینان نقشی مهمی در سیاست‌های استعمارگرانه اسرائیل در کرانه باختری دارند.

نگرانی دروغین برای فلسطین

اساسا چگونه استقبال از مقامات رژيم اسراييل كه معروف به كشتار كودكان است، معروف به اشغال سرزمين‌هاست، رژيمي توسعه‌طلب است و از نژادپرستي به آپارتايد رسيده مي‌تواند باعث افتخار…