نگاهی به کتاب «عارفان اولیه مسیحی»

کتاب «عارفان اولیه مسیحی، بینش الهی بزرگان معنوی» اثر برنارد مک‌گین و پاتریشیا فریس مک‌گین با ترجمه حبیب بشیرپور و معصومه انصاری از سوی نشر کتاب پارسه به بازار نشر عرضه شده…

سین‌کیانگ و نبرد سیاسی غرب و چین

نبرد سیاسی غرب و چین بر سر محکومیت حقوق بشری پکن به مجمع عمومی سازمان ملل و نهاد حقوق بشری این نهاد بین‌المللی رسیده است.
نمایش مطالب قدیمی‌تر