گردشگران خارجی قطار «عقاب طلایی دانوب» در مشهد و حرم رضوی

توسعه صنعت گردشگری مستلزم شناخت ظرفیت‌های کشور در جذب توریست است. بی‌گمان جذابیت مناطق و اماکن دیدنی ایران برای گردشگران خارجی و عمدتاً غربی با جذابیتی که آنها در کشورهایی مثل ترکیه یا کشورهای شرق آسیا می‌توانند جستجو کنند متفاوت است. جذابیت بازدید از اماکن مذهبی برای توریست‌های خارجی از دو جهت می‌تواند جالب توجه باشد: یکی بازدید از نوع بنا و معماری این اماکن است و دیگری مشاهده نوع مناسک و رفتار زایران است. گردشگرانی که در حرم رضوی حضور می‌یابند خود را با نوع پوشش مقتضی برای اجرای مناسک زیارت تطبیق می‌دهند.

توسعه صنعت گردشگری مستلزم شناخت ظرفیت‌های کشور در جذب توریست است. بی‌گمان جذابیت مناطق و اماکن دیدنی ایران برای گردشگران خارجی و عمدتاً غربی با جذابیتی که آنها در کشورهایی مثل ترکیه یا کشورهای شرق آسیا می‌توانند جستجو کنند متفاوت است. جذابیت بازدید از اماکن مذهبی برای توریست‌های خارجی از دو جهت می‌تواند جالب توجه باشد: یکی بازدید از نوع بنا و معماری این اماکن است و دیگری مشاهده نوع مناسک و رفتار زایران است. گردشگرانی که در حرم رضوی حضور می‌یابند خود را با نوع پوشش مقتضی برای اجرای مناسک زیارت تطبیق می‌دهند.

مطالب مرتبط

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.