کتاب «جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد» به چاپ چهارم رسید

چاپ چهارم کتاب «جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد» اثر سعید ضیایی فر است که به همت پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۱۰۲۴ صفحه منتشر شد.

چاپ چهارم کتاب «جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد» اثر سعید ضیایی فر است که به همت پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۱۰۲۴ صفحه منتشر شد.

فلسفه علم و فلسفه دین، ره آورد نگاه بیرونی به علم و دین است. این نگاه به فقه (فلسفه فقه) در حال تکوین می‌باشد و از زمره مباحث مهم آن تأثیر علم کلام بر اجتهاد است؛ تأثیری که فقه را به سوی فربهی و پویایی بیشتر، سوق داده است.

در این کتاب تلاش شده ضمن شناسایی و بررسی دیدگاه‌های کلامی تأثیرگذار بر اجتهاد، با ذکر شواهد و نمونه‌ها تأثیر آنها نشان داده شود.

ساختار اثر

این اثر در پنج بخش و ۲۰ فصل تألیف شده است؛ بخش اول این اثر با عنوان «مباحث عقلی» مشتمل بر پنج فصل بوده که با عناوین حسن و قبح عقلی، حسن عدل و قبح ظلم، آزادی و نفی ولایت، آزادی بهره برداری از نعمت‌ها و حسن شکر منعم نگارش یافته است.

نویسنده در بخش دوم به «افعال و صفات الهی» پرداخته که در این راستا و در قالب پنج فصل به عدل الهی، حکمت الهی، لطف الهی، تکلیف الهی، و قانون گذاری اختصاصی الهی می‌پردازد.

سومین فصل از کتاب حاضر به مبحث «نبوت» اشاره دارد که در سه فصل مفهوم نبوت، عصمت پیامبر (ص) و شئون پیامبر (ص) را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

«امامت» عنوان فصل چهارم در این کتاب بوده که در چهار فصل تحلیل مفهوم امامت، عصمت امامت، شئون امام و دوران غیبت تبیین شده است.

در پنجمین و آخرین بخش از این اثر به «ویژگی های شریعت» پرداخته شده که در این راستا جامعیت و کمال شریعت، جاودانگی شریعت، و جهان شمولی شریعت بررسی و تشریح شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.