مرور برچسب

اجتهاد

محمد عماره و حاکمیت دینی

در میان خبرهای ناگوار بیماری در این روزها، خبر درگذشت متفکری مصری کمتر مورد توجه قرار گرفت.

مولوی عبدالحمید: کشتن عالم شیعه، سنی و حتی مسیحی موجب جریحه‌دارشدن احساسات مردم می‌شود

شرق در اولین شماره هفته، اعتراض امام‌جمعه مسجد مکی زاهدان به اعدام شیخ نمر را منعکس ساخته و از احتمال احراز اجتهاد نامزدهای انتخابات خبرگان با اعتنا به سوابق علمی خبر داده…