مرور برچسب

اجتهاد

نگاهی به کتاب الگوریتم اجتهاد

کتاب «الگوریتم اجتهاد» نوشته شیخ عبدالحمید واسطی تلاش کرده است تا مراحل قدم به قدم دستیابی به فهم موجه از دین را مبتنی بر اصول فقه ارائه کند و در هر مرحله شاخص‌های اعتبار سنجی…

دریغا اخلاق، دریغا اجتهاد| سید مطفی محقق داماد

در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ نگارنده این سطور تحت عنوان «دریغا اخلاق؛ دریغا فرهنگ ایرانی» بمناسبت جنایت هولناک قتل دختری توسط پدرش در تالش درجریده شریفه اطلاعات تقدیم خوانندگان…

محمد عماره و حاکمیت دینی

در میان خبرهای ناگوار بیماری در این روزها، خبر درگذشت متفکری مصری کمتر مورد توجه قرار گرفت.