مرور برچسب

فقه

نگاهی به کتاب الگوریتم اجتهاد

کتاب «الگوریتم اجتهاد» نوشته شیخ عبدالحمید واسطی تلاش کرده است تا مراحل قدم به قدم دستیابی به فهم موجه از دین را مبتنی بر اصول فقه ارائه کند و در هر مرحله شاخص‌های اعتبار سنجی…