مرور برچسب

انتخابات

شیعیان آمریکا و انتخابات ۲۰۲۰

چهار سال پیش در جریان رقابت‌های انتخاباتی آمریکا بین ترامپ و هیلاری کلینتون، ناگهان تصویر یکی روحانی شیعه لبنانی در کنار ترامپ منتشر شد؛ این در حالی بود که بسیاری از شیعیان…

رجل مذهبی کیست؟

اعتماد در این شماره از معنای رجل مذهبی در قانون اساسی نوشته و بخشی از پیشگفتار یدالله موقن در کتاب «فلسفه روشنگری» را منتشر ساخته است.

محمدرضا تاجیک: میل اصولگرایان به انحصار انقلاب، دین، هنجار و منافع ملی در خود، اتفاقی نامشروع است

روزنامه اعتماد در صفحه 8 گفتگو با «محمدرضا تاجیك»، از تئوریسین‌های رفرمیست‌های سیاسی ایران را منتشر ساخته و تحلیل وی از رای هفتم اسفند را زیر عنوان «ظهور ‌جنبش جدید اجتماعی»…