مرور برچسب

انتخابات

نقش باورهای مذهبی و اخلاقی در انتخابات برزیل

به گفته «کریستینا ویتال دا کونا»، جامعه‌شناس برزیلی باورها و مسائل اخلاقی و مذهبی در انتخابات آینده برزیل نقش مهمی دارد و از سوی کمپین‌های انتخاباتی مورد توجه خاصی قرار گرفته…

اخلاق انتخابات

کاوه بهبهانی: هنری ثورو، فیلسوف قرن نوزدهمی معتقد است:" ما باید انسان باشیم و بعد از آن تابع دولت باشیم. آن‌قدر که احترام به حق مطلوب است، احترام به قانون مطلوب نیست. تنها…