مرور برچسب

انتخابات

عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مهندسین: تبلیغ اسلام روشن‌فکری سبب جذب جوانان به انجمن می‌شد

شرق در این شماره به گفتگو با رئیس شورای مرکزی انجمن اسلامی مهندسین و دوتن از اعضای شورای مرکزی آن پرداخته و درکنار انعکاس سخنان آیت الله جوادی آملی درباره انقلاب اسلامی، بخشی…

سیدحسن خمینی: مردم آذربایجان بهترین نماد دین خواهی آزادیخواهانه یا آزادیخواهی دین دارانه اند

اعتماد در این شماره، تازه ترین سخنان سیدحسن خمینی در آستانه اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده خبرگان را منتشر ساخته و در گزارشی به معرفی کتاب «تعالی اگو» برای تبیین وجه…