رجل مذهبی کیست؟

اعتماد در این شماره از معنای رجل مذهبی در قانون اساسی نوشته و بخشی از پیشگفتار یدالله موقن در کتاب «فلسفه روشنگری» را منتشر ساخته است.

رجل مذهبی کیست؟
روزنامه اعتماد در صفحه ۱۶ یادداشت «گامی برای تعریف رجل سیاسی و مذهبی» به قلم علی شکوهی را منتشر ساخته و به بررسی معنای «رجل مذهبی و سیاسی» در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی پرداخته است.
 
او با تاکید بر اینکه مذهبی و سیاسی بودن کاندیدای ریاست‌جمهوری در حد معنای لغوی این تعابیر نیست، نوشته است: «این موضوع جنبه عرفی و اصطلاحی دارد؛ یعنی بر همه معتقدان به مذهب یا علاقه‌مندان به سیاست، صدق نمی‌کند، بلکه مصداق آن را افرادی تشکیل می‌دهند که رابطه آنان با مذهب و سیاست، جدی‌تر است و در حد «رجل مذهبی» یا «مرد سیاست» شناخته می‌شوند.»
 
در بخشی از این یادداشت آمده است: «رجل مذهبی»می‌تواند به معانی زیر به کار رود:
«اول؛ رجل مذهبی، کسی است که اعتقاد به دین و مذهب دارد.
دوم؛ رجل مذهبی، قدرت فهم مسائل دینی را داراست و بینش خوب مذهبی دارد.
سوم؛ رجل مذهبی، عامل به احکام دین و شریعت است.
چهارم؛ رجل مذهبی، در حوزه دین و مذهب، مطالعات تخصصی دارد و ضمن شناخت عمیق دین و معارف اسلامی، به تبلیغ و ترویج و آموزش اعتقادات دینی هم مبادرت می‌کند.
پنجم؛ رجل مذهبی کسی است که به عنوان عالم دینی در میان مردم شناخته می‌شود و محل رجوع مردم است و تصدی یک دسته از فعالیت‌ها در حیطه امور دینی مردم را بر عهده دارد یا به عنوان یک روحانی، مورد توجه آنان است.»
 
 
 
فلسفه ای برای سازش علوم دقیق و علوم انسانی
اعتماد در صفحه 7 و به بهانه انتشار چاپ چهارم کتاب «فلسفه روشنگری» اثر ارنست کاسیرر، بخشی از پیشگفتار یدالله موقن، مترجم کتاب بر چاپ چهارم را به چاپ رسانده و زیر عنوان «تعهد در به‌کارگیری خرد» آورده است: «علاقه مداوم به فلسفه کاسیرر در این حقیقت نهفته است که او آخرین فیلسوف اروپایی بود که به هر دو فرهنگ تسلط داشت. او هم در علوم دقیق و هم در علوم انسانی جامع‌العلوم بود…. فلسفه او کوششی در جهت سازش دادن این دو فرهنگ است.»
 

در بخش دیگری از این نوشتار آمده است: «می‌بینیم که دامنه موضوع‌های کتاب فلسفه روشنگری از تاریخ فلسفه فراتر می‌رود و به طبیعت، تاریخ، جامعه، دین و هنر نیز کشانده می‌شود…. در تاریخ اندیشه‌ها بیش از هر چیز بر تاریخ تکیه می‌شود نه بر فلسفه؛ در حالی که در تاریخ فلسفه بیشتر به فلسفه پرداخته می‌شود تا تاریخ، گرچه در یک اثر خوب درباره تاریخ اندیشه‌ها یا تاریخ فلسفه هر دوی این جنبه‌ها ارایه می‌شوند؛ اما میان این دو، تمایز وجود دارد.»

موقن بر این باور است که اندیشه پیشرفت یا ترقی که اعتقاد اساسی فیلسوفان روشنگری است، عنصر بنیادی دیگری در بینش تاریخی کاسیرر بود. پیشرفت به معنای عقلی آن عبارت از تحقق روزافزون انسانیتی بود که در آن همه انسان‌ها از طریق به کارگیری خرد خود آزاد می‌شدند. در قالب اصطلاحات سیاسی، پیشرفت به  معنی گسترش بالفعل آزادی انسان از طریق افزایش کاربرد خرد در امور سیاسی و اجتماعی بود. بنابراین از لحاظ ایدئولوژی، کاسیرر در اردوگاه لیبرالیسم قرار دارد….
 
 
 
سفره اشک شهرداری ها
این روزنامه در صفحه 13 از قول علی ترکاشوند‌، شهرد‌ار کرج، تقویت مساجد‌ موجود‌ د‌ر شهر را محور اصلی برنامه‌های فرهنگی شهرد‌اری این کلانشهر دانسته است؛ چرا که این محیط معنوی موجب نشاط، تقویت مسائل اعتقاد‌ی و ارتقای سلامت د‌ر جامعه می‌شود‌ و فرهنگ ایرانی- اسلامی را د‌ر برابر تهاجم فرهنگی غرب حفاظت می‌کند‌.
 
او د‌ر جلسه با اعضای شورای هیات‌های مذهبی شهر کرج عنوان کرد‌ه است: «مد‌یریت شهری کرج تاکنون عملکرد‌ مطلوبی د‌ر زمینه کمک به هیات‌های مذهبی موجود‌ د‌ر سطح شهر د‌اشته است که برگزاری نمایشگاه سفره اشک و یاری رساند‌ن به هزار و ٣٠٠ هیات مذهبی برای تهیه ملزومات عزاد‌اری سالار شهید‌ان د‌ر ماه محرم سال ٩۴ از جمله آن است.»
 
 
 
دیگر عناوین برگزیده «اعتماد» امروز:
 
باقر عزت بگوویچ، رییس شورای ریاست‌جمهوری کشور بوسنی و هرزگوین خطاب به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی: شما قهرمان صلح جهان اسلام هستید‌
 
 
 

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.