مرور برچسب

فلسفه

فضیلت چیست؟

فضیلت مفهومی قدیمی‌ است که راهنمایی‌های معتبر زیادی در مورد چگونگی زندگی امروز به ما ارائه می‌دهد.

کتاب «تمهید القواعد» به چاپ هشتم رسید

چاپ هشتم کتاب «تمهید القواعد» اثر صائن الدین ابن ترکه اصفهانی و با حواشی آقامحمدرضا قمشه ای و آقامیرزا محمود قمی و با مقدمه و تصحیح و تعلیق علامه سید جلال الدین آشتیانی منتشر…