مرور برچسب

فلسفه

گفتگویی با مترجم کتاب «آنری لوفور»

نریمان جهانزاد: برای بررسی نظریه اجتماعی لوفور باید تأکید را بر سه محور اصلی اندیشه‌ی این فیلسوف فرانسوی نهاد: خوانش بدیل او از مارکسیسم با تکیه بر روش دیالکتیکی، برداشتی…

ملاصدرا فلسفه را انضمامی کرد

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی: ملاصدرا فلسفه‌های گذشته را به تعبیر هایدگر واسازی می‌کند و بنا و عمارت جدیدی را می‌سازد. او فلسفه را از انجماد و انتزاع بیرون می‌آورد و حالت…

مفهوم فلسفه معاصر مفهوم عام است

بهمن پازوکی در نشست نقد و بررسی «تاریخ فلسفه‌ معاصر غرب» از تفاوت اندیشه معاصر با اندیشه در گذشته و غلبه کنونی مفهوم عام فلسفه بر فلسفه متافیزیک سخن گفت.