کتاب «تمهید القواعد» به چاپ هشتم رسید

چاپ هشتم کتاب «تمهید القواعد» اثر صائن الدین ابن ترکه اصفهانی و با حواشی آقامحمدرضا قمشه ای و آقامیرزا محمود قمی و با مقدمه و تصحیح و تعلیق علامه سید جلال الدین آشتیانی منتشر شد.

چاپ هشتم کتاب «تمهید القواعد» اثر صائن الدین ابن ترکه اصفهانی و با حواشی آقامحمدرضا قمشه ای و آقامیرزا محمود قمی و با مقدمه و تصحیح و تعلیق علامه سید جلال الدین آشتیانی به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۴۸۰ صفحه منتشر شد.

وجود شناسی یکی از مباحث اساسی در فلسفه و نیز عرفان نظری است و فیلسوفان و عارفان هر یک بحث‌های مفصلی در این باره کرده اند.

صائن الدین علی بن محمد الترکه، از حکیمان برجسته ای است که در اثر حاضر، نکته‌های عمیق را درباره «وجود» مطرح کرده و کوشیده است تا وجود مطلق و برخی از مسائل مترتّب بر آن را اثبات کند.

منظور از وجود مطلق، وجود شخصی متّصف به وحدت اطلاقی است که تعدّد و تکثّر نمی‌پذیرد و در عرصه وجود، همتایی ندارد. غیر او هر چه هست، ظهور و تجّلی و عکس و صورت آن اصل واحد است.

این کتاب که با حواشی دو تن از حکمای الهی: آقا محمدرضا قمشه ای و میرزا محمود قمی، بر غنای آن افزوده شده، درباره وحدت وجود، مراتب وجود، وجود معنوی و مسائلی از این قبیل بحث کرده است.

منبع: خبرگزاری مهر

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.