کتاب «بن‌مایه‌های فلسفه دین کمبریج: ناپیدایی الهی» ترجمه می‌شود

کتاب «بن‌مایه‌های فلسفه دین کمبریج: ناپیدایی الهی» نوشته Veronika Weidner به همت سید محمد موسوی در حال ترجمه و تحقیق است.

کتاب «بن‌مایه‌های فلسفه دین کمبریج: ناپیدایی الهی» نوشته ورونیکا ودنر( Veronika Weidner) به همت سید محمد موسوی در حال ترجمه و تحقیق است.

نویسنده در این جلد از مجموعه کتاب‌های «بن‌مایه‌های فلسفه دین کمبریج» کوشیده است نگاهی بر برهان اختفای الهی بیندازد؛ برهانی که توسط جان شلنبرگ عرضه شده است. نویسنده سپس با بررسی دیدگاه‌های مختلف در این رابطه، نتیجه‌گیری خود را مبنی بر عدم کفایت این برهان اظهار می‌کند.

منبع: ایبنا

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.