ترجمه دو رساله فارسی ابن سینا به زبان انگلیسی

بهنام خداپناه ترجمه رساله نفس بخش طبیعیات کتاب دانشنامه علایی ابن سینا را به اتمام رسانده است.

بهنام خداپناه ترجمه رساله نفس بخش طبیعیات کتاب دانشنامه علایی را به اتمام رسانده است. همچنین این مترجم در حال ترجمه نیم دیگری از رساله نفس هم هست. رساله نفس در واقع ترجمه فارسی از بخش نفس کتاب دیگرش یعنی المبدا و المعاد به زبان عربی است که به درخواست علاءالدوله کاکویه فرماندار وقت اصفهان و به منظور بیان مطالب فلسفی به زبان فارسی، ابن سینا خود آنرا به زبان فارسی برمی‌گرداند.

دانش‌نامه علایی نیز عنوان مجموعه‌ای از چندین رساله در منطق، موسیقی، طبیعیات، الهیات و ریاضی است که این اثر را نیز ابن سینا به درخواست علاءالدوله کاکویه به زبان فارسی نگاشته است و می‌توان به نوعی آنرا نسخه فشرده‌ کتاب شفایش به زبان فارسی دانست.

از آنجایی که ابن سینا در غرب بیشتر با آثار عربیش شناخته می‌شود، امید است ترجمه آثار فارسی این فیلسوف بزرگ به زبان انگلیسی تا حدی خلاء موجود در خصوص آثار فارسی او را اندکی پر کند.

منبع: ایبنا

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.