آخرین مطالب

جریان‌ها

سرکرده جدید داعش تعیین شد

داعش از کشته شدن سرکرده قبلی خود را خبر داد و از پیروان خود خواست با رهبر جدید، ابوالحسین الحسینی القرشی بیعت کنند.
نمایش مطالب قدیمی‌تر