آخرین مطالب

جریان‌ها

افتتاح معبد جنجالی در هند

نخست وزیر هند امروز (دوشنبه) یک معبد مناقشه برانگیز هندو را که بر روی خرابه‌های «مسجد بابری» در شهر «آیودیا» ساخته…
نمایش مطالب قدیمی‌تر