مرور برچسب

پاپ فرانسیس

بحران اوکراین: زمینه‌های دینی| محمد مسجدجامعی

اینکه پاپ به گونه‌ای کاملاً غیر منتظره و پس از آغاز جنگ شخصاً به سفارت روسیه می‌رود و از آنها می‌خواهد به هر صورت ممکن جنگ را متوقف کنند، حاکی از حساسیت موضوع حتی به لحاظ دینی…

دیدار پاپ و جو بایدن

جو بایدن، رئيس جمهوری آمریکا در سفر خود به رم با پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار کرد.