مرور برچسب

پاپ فرانسیس

فرمان جدید ضدِ فساد پاپ در واتیکان

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان طی فرمانی جدید اطلاعات کامل مالی برای مدیران واتیکان از جمله کاردینال‌ها را اجباری کرد. طبق این فرمان هیچ فردی نمی‌تواند هدایای شخصی به ارزش…