مسیحیان انجیلی تمایل کمی به تعامل با مسلمانان دارند

بنیاد FFEU با همکاری مرکز تحقیقی PSB یک نظرسنجی جامع درباره ارتباط مسلمانان و مسیحیان انجیلی انجام داده است. نتایج اگرچه هشدار دهنده است ولی تعجب برانگیز نیست. این پژوهش نشان داد که انجیلی‌ها تمایل کمی به آموختن درباره مسلمانان و یا ارتباط با آن‌ها دارند. از مجموع هزار نفر پاسخ دهندگان به نظرسنجی، ۵۰۰ نفر مسلمان آمریکایی و ۵۰۰ نفر مسیحیان انجیلی متولد آمریکا بودند.

اطلاعات به دست آمده به وضوح تفاوت میان مسیحیان انجیلی و مسلمانان آمریکایی را نشان می‌دهد. بیش از ۵۰ درصد از مسلمانان گزارش دادند که به طور منظم با مسیحیان تعامل دارند و معتقدند چنین تعاملی به آن‌ها کمک می‌کند تا درک بهتری از گروه دیگر داشته باشند. اما این رقم برای مسیحیان انجیلی تنها ۲۲ درصد گزارش شد. مسیحیان بیشتر بر تفاوت‌های بین دو گروه تأکید داشتند. هر دو گروه احساس می‌کنند که روابط آن‌ها می‌تواند نسبت به حالت فعلی بهبود پیدا کند.

دو گروه مسلمانان و مسیحیان انجیلی ارزش‌های مذهبی مشترکی مانند خانواده، بهبود اوضاع جهان و نیایش‌های روزانه را مطرح کردند. آن‌ها این عوامل مشترک را راهی برای همدلی و در نتیجه بهبود روابط بین دو گروه می‌دانند. در این زمینه مسیحیان انجیلی تفاوت‌های میان مسلمانان و مسیحیان را بیشتر برجسته می‌کردند. تعاملات بیشتر میان این دو گروه منجر به کشف شباهت‌های بیشتر بین اسلام و مسیحیت می‌شود. تعداد کمی از مسیحیان با مناسبت‌ها و اصطلاحات اسلامی آشنا بودند. حتی آن دسته از مسیحیان انجیلی که مرتباً با مسلمانان در ارتباط هستند، نمی‌توانند اصطلاحات اسلامی مانند شریعت، ماه رمضان و حجاب را تعریف کنند.

هر دو گروه در این زمینه که احساسات ضد اسلامی در جامعهٔ مسیحیت انجیلی وجود دارد، توافق دارند و معتقدند مسلمانان به خاطر ایمان و عقیده‌شان مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. ۶۲ درصد از مسیحیان انجیلی در نظرسنجی، تأیید کردند که احساسات ضد اسلامی در میانشان وجود دارد. این دو گروه تفاوت‌های قابل توجهی در نحوهٔ نگرششان به مسائل ژئوپولیتیکی نشان می‌دهند. ۶۱ درصد از مسیحیان انجیلی از محدودیت‌های مسافرتی مسلمانان که توسط رئیس جمهور ترامپ اعمال شد، حمایت کردند. در مقابل بیش از ۷۰ درصد از مسلمانان این محدودیت‌ها را صرفاً محدودیتی ناظر به مسلمان بودنشان می‌دانند. همچنین ۵۸ درصد از مسیحیان انجیلی مهاجرت از آمریکای مرکزی به ایالات متحده را تهدیدی برای این کشور می‌دانند، در حالی که مسلمانان با این موضع موافق نیستند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.