خطای پاپ در داوری دربارۀ برخی سوءاستفاده‌های جنسی از کودکان

پنج سال از زمانی که پاپ بندیکت شانزدهم جهان کاتولیک را با خبر استعفای خود حیرت‌زده کرد می‌گذرد. در دوران تصدّی او شاهد ظهور تجاوزات جنسی و سرپوش گذاشتن‌های کلیسا بودیم. با این که بسیاری از این اتّفاقات به زمان پیشینیان او بازمی‌گشت، تلاش‌های بندیکت برای اصلاح اوضاع ناشیانه و بی‌فایده بود. به نظر می‌آمد جانشین او، پاپ فرانسیس بتواند این اوضاع را تغییر دهد؛ چراکه صراحت، انرژی و واقع‌بینی از ویژگی‌های رویکرد او بود. اما ماجراهایی که در هفته‌های اخیر رخ داده، صداقت و جدّیت فرانسیس را زیر سؤال برده و ممکن است این اتّفاقات بسیاری از دیگر دستاوردهای دوران پاپی وی را نیز تحت‌الشّعاع قرار دهد.

به گزارش دین‌آنلاین به نقل از گاردین، فرانسیس در اوایل دوران تصدّی خود با اخراجِ اجباریِ یکی از همکاران نزدیک خود به نام کاردینال جورج پل به اتّهام تجاوز به کودکان (که خود منکر آن بود) مواجه شد. تعداد زیادی از اعضای «کمیسیون محافظت از کودکان» در کلیسا که پاپ آن را تأسیس کرده بود، در مقام اعتراض به اشکال‌تراشی‌های بعضی از بخش‌های بوروکراسیِ واتیکان استعفا دادند. البته بخش‌های مذکور با خودِ فرانسیس نیز سر دشمنی دارند و لذا تقصیرِ این اشکال‌تراشی‌ها به گردن فرانسیس نیفتاد.

با سفر پاپ به شیلی اوضاع تغییر کرد. کاشف به عمل آمده بود که یکی از کشیشان بانفوذِ این کشور سال‌ها کودکان را مورد سوءاستفاده‌های جنسی خود قرار داده و جوّ کلیسا از شنیدن این خبر متشنّج شده بود. ادّعا می‌شد که بسیاری از کشیشان از ماجرا باخبر بودند یا حتّی خود شاهدِ عینیِ آن بودند. یکی از آنها خوان باروس بود که فرانسیس در سال 2015 او را به مقام اسقفی منصوب کرد، هرچند که این انتصاب با مخالفت شدید روحانیان و مردم مواجه شد.

اسقف باروس که منکر این ادّعاهاست، یکی از اسقفان عالی‌رتبه‌ای است که فرانسیس در سفر خود با او ملاقات داشت و وقتی هنگام بازگشت از سفر، خبرنگاران دیدگاه فرانسیس را دربارۀ اتهاماتی که به این اسقف زده می‌شود جویا شدند، وی پاسخ داد که این حرف‌ها بهتان محض است و هیچ شاهدی دال بر این اتّهامات ندیده است.

جانبداریِ فرانسیس تکان‌دهنده و اهانت‌آمیز بود. مدّتی بعد پاپ به خاطر لحنش عذرخواهی کرد و پذیرفت که این طرفداریِ وی به منزلۀ سیلی‌ای به چهرۀ قربانیانِ تجاوزات بوده است.

حال فرانسیس دادستان کلّ واتیکان را به شیلی فرستاده تا دوباره دربارۀ این پرونده به تحقیق و تفحّص بپردازد. با این حال پاپ باز هم اعتقادِ خود به بی‌گناهی اسقف باروس را تکرار کرده است. اکنون نامه‌ای هشت‌صفحه‌ای از اتّهاماتی که به اسقف باروس زده شده به پاپ داده شده است. یا پاپ نامه را نخوانده، یا این که خوانده و به آن بی‌توجّهی کرده است. در هر دو صورت، خوش‌نامیِ او دیگر لطمه خورده است.

فرانسیس دشمنان فراوانی در کلیسا دارد که می‌خواهند وجهۀ او را تخریب سازند. ظاهراً پاپ دربارۀ اسقف باروس مرتکب اشتباه وحشتناکی شده و به جای طرفداری از قربانیان، به ناحق از روحانیان و نهاد کلیسا جانب‌داری کرده است.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.