کتاب «آزمون‌های پیشاتفسیری متن» منتشر شد

کتاب «آزمون‌های پیشاتفسیری متن» نوشته محمدحسن احمدی از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

کتاب «آزمون‌های پیشاتفسیری متن» با تاکید بر «آزمون‌های پیشاتفسیری متن»، تلاش می‌کند تا نوع مواجهه با متن به عنوان اصلی‌ترین اتفاق در حوزه پژوهش‌های علوم اسلامی متن محور را در قالب طراحی آزمون‌های مختلف، تبیین کند. قضاوت پذیرکردن پژوهش، کاهش احتمال تفسیر به رای و آماده‌سازی متن برای تفسیر و در مجموع ایجاد یک جهش در علوم انسانی اسلامی از مهمترین کارکردهای آزمون‌های پیشاتفسیری است.

کتاب «آزمون‌های پیشاتفسیری متن» در سه بخش موضوعات مهمی همچون مهارت‌های پژوهشی، آزمون‌های خوانش متن، الگوی عملیاتی کردن آزمون، ارتباط مستقیم با متن، تمایز سنت واقعیه و محکیه، مسئلگی در مرحله تلقی و نقل، اهمیت افعال سلبی، مغالطه بدیهی‌انگاری و قاعده تقابل را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.

در بخشی از مقدمه کتاب می‌خوانیم: «دورافتادگی از متن را می‌توان شاخصه مهمی از شاخصه‌های مطالعات معاصر قرآنی و حدیثی برشمرد. این آسیب زمانی جدی‌تر می‌شود که کتاب‌های واسطه‌ای مانند متون نگارش‌شده به عنوان متون درسی، ضمن افزودن فاصله ما با متن، تلاش دارند تا با بر ساخت نوعی ساختارهای انتزاعی و طبقه‌بندی‌های ذهنی، عملاً نوعی استبداد در فهم را به متن تحمیل کنند».

کتاب «آزمون‌های پیشاتفسیری متن» نوشته محمدحسن احمدی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۲۲۴ صفحه و به قیمت ۱۴۵ هزار تومان منتشر شده است.

منبع: ایبنا

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.