کتاب «مطالعات فقه سیاسی» به چاپ دوم رسید

چاپ دوم کتاب «مطالعات فقه سیاسی (مجموعه نشست‌ها و گفتگوها)» به کوشش محمود فلاح است که در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و منتشر شد.

چاپ دوم کتاب «مطالعات فقه سیاسی (مجموعه نشست‌ها و گفتگوها)» به کوشش محمود فلاح است که در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در ۳۲۵ صفحه منتشر شد.

فقه سیاسی به مثابه دانشی که الگوی عملی و عینی برای اجتماع و سیاست ارائه می‌کند، دانشی جوان است و ضرورت دارد در این زمینه کوشش‌های علمی متنوعی صورت گیرد و زوایای مختلف آن واکاری شود.

کتاب حاضر که شامل گفتگو و سخنرانی چند تن از پژوهشگران حوزه فقه سیاسی است، با هدفِ توجه به جنبه‌های گوناگون فقه سیاسی و ارائه تصویر جامع‌تری از این دانش سیاسی – اسلامی تهیه شده است. مطالعه کتاب حاضر، درکی واقعی‌تر از تأثیر و تأثر فقه سیاسی در سیاست ایران امروز پدید آورد.‌

ساختار اثر

این اثر در سه فصل تألیف شده است؛ در ابتدای این اثر پس از بیان کلیاتی در باب فقه سیاسی، در فصل اول این اثر که به کلیات و مفاهیم اختصاص یافته، پس از بیان مبحثی با موضوع تأملی در فقه سیاسی شیعه، فلسفه فقه سیاسی تبیین و تبارشناسی فقه سیاسی معاصر شیعه تشریح شده و ضمن بیان مبانی و منابع فقه سیاسی، به اعتبار و قلمرو فقه سیاسی پرداخته شده و در پایان نیز مبحث «فقه سیاسی و فقه حکومتی» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

دومین فصل از کتاب حاضر که به «مسائل و تحولات فقه سیاسی» اختصاص یافته، جایگاه حکم حکومتی در فقه سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مسئولیت دولت در اجرای شریعت تبیین شده و در ادامه تعامل فقه و حقوق بشر مطرح و به صورت بندی امنیت ملی در حوزه فقه سیاسی مورد اشاره قرار گرفته و سپس، به تأثیر انقلاب اسلامی در تحول فقه سیاسی در ایران معاصر می‌پردازد و در پایان این فصل نیز به نوآوری امام خمینی (ره) در اصول فقه و فقه سیاسی پرداخته شده است.

در سومین و آخرین فصل از این اثر، «فقه سیاسی تطبیقی» تشریح شده است که در این راستا به مباحثی از جمله مؤسسان مذاهب اسلامی و خلفای وقت، تحولات در فقه سیاسی شیعه و سنی، تحول در فقه سیاسی شیعه در عصر صفویه، و فقه سیاسی اهل سنت در دوران معاصر اشاره شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.