جلد اول دانشنامه قرآنی محیط زیست طبیعی روانه بازار نشر شد

جلد اول دانشنامه قرآنی محیط زیست طبیعی به کوشش علی خراسانی، محمد اکبری کارمزدی و علی مدبر است که به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به چاپ رسید.

جلد اول دانشنامه قرآنی محیط زیست طبیعی به کوشش علی خراسانی، محمد اکبری کارمزدی و علی مدبر است که به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در ۵۲۷ صفحه به چاپ رسید.

محیط زیست طبیعی از مواهب الهی است که حفظ هارمونی و چرخه هماهنگ و هدفمند آن وظیفه انسان است. زمینه بهره مندی همه موجودات زنده، به ویژه انسان از طبیعت سالم، با حفظ محیط زیست طبیعی فراهم می‌آید.

در این میان آشنایی دین مداران با آموزه‌های وحیانی درباره مفاهیم و موضوعات مرتبط با محیط زیست، اهمیت ویژه دارد و می‌تواند در پاسداری از آن نقشی بی بدیل داشته باشد.

از این رو، طرح ارائه دانشنامه قرآنی محیط زیست طبیعی در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به تصویب رسید تا مقالات مرتبط با این موضوع از میان مدخل‌های دایره المعارف قرآن کریم گزینش و مستقل ارائه شوند که با توجه به قالب دانشنامه‌ای آن سرعت و سهولت و دستیابی به موضوعات را در پی دارد.

این دانشنامه مجموعه‌ای از مقالات برگرفته از دایره المعارف قرآن کریم است که قریب به اتفاق آنها به تبیین پدیده‌ها و اجزای محیط زیست طبیعی می‌پردازد.

دانشنامه مذکور به آن دسته از مدخل‌های مرتبط با محیط زیست طبیعی می‌پردازد که به گونه‌ای در قرآن کریم و منابع تفسیری بازتاب یافته اند.

مباحث فقهی طرح شده در این دانشنامه صرفاً با رویکرد علمی و پژوهشی و با عنایت به قلمرو مقاله‌های مربوط تنظیم می‌شود؛ از این رو هرگز نباید انتظار داشت همواره و لزوماً جنبه کاربردی این مباحث حفظ شود و مقلدان را در عمل سودمند افتد، پس آرای فقهی مطرح شده لزوماً جنبه فتوایی ندارند.

همه مقاله‌های این دانشنامه رویکرد قرآنی دارند و چنانچه مباحثی در قلمروهای دیگر مطرح شده اند، صرفاً از باب ضرورت و ارتباط با آن رویکرد قرآنی است؛ پس اگر گهگاه از مباحث کلامی یا تاریخی به صورت تخصصی سخن به میان آمده، از آن روست که ضمن حفظ رویکرد قرآنی، برای شرح و گسترش تخصصی آن موضوع از این مباحث نیز بهره گرفته باشیم.

منبع: خبرگزاری مهر

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.