«فلسفه تربیت و فلسفه مدنیت درباره انسان و اجتماع » منتشر شد

کتاب «فلسفه تربیت و فلسفه مدنیت درباره انسان و اجتماع» اثر یحیی کبیر به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۵۲۸ صفحه منتشر شد.

کتاب «فلسفه تربیت و فلسفه مدنیت درباره انسان و اجتماع» اثر یحیی کبیر به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۵۲۸ صفحه منتشر شد.

شناخت علمی انسان و تربیت و مدنیت او، یعنی گام برداشتن در مسیری که انسان را به انسانیت خود پیوند دهد و راه را برای ساختن جهانی انسانی، الهی، معنوی و اعتدالی هموار سازد.

نگارنده در این کتاب کوشیده است با نقد و بررسی آثار بسیاری از متفکران و فیلسوفان، فلسفه تربیتی توأم با فلسفه مدنیت را در باره انسان و اجتماع مطرح کند.

هدف این نوشتار، ارائه «نظامی فلسفی، عرفانی، ادیانی تربیتی و مدنیتی» برای فراگیری نقشه کامل و تربیت انسانی و اجتماع است.

ساختار اثر

این اثر در دو بخش و هفت فصل تألیف شده است؛ در بخش اول که به «فلسفه انسان شناسی و فلسفه تربیت» اختصاص یافته، شامل پنج فصل «فلسفه تربیت و فلسفه انسان شناسی»، «فلسفه تربیت و آموزش و پرورش»، «مکاتب فلسفی تربیتی و اخلاقی»، «فلسفه تربیت»، «بررسی و نقد و نظر آرای فلسفه تعلیم و تربیتی و اخلاقی ایزرایل شفلر» است.

«فلسفه انسانی شناسی و فلسفه مدنیت» عنوان دومین بخش از کتاب مذکور است که در این فصل به «انسان شناسی اجتماعی» و «انسان شناسی سیاسی در فلسفه مدنیت» پرداخته شده است. ‌

منبع: خبرگزاری مهر

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.