کتاب « اندیشه‌ورزی و آرامش اثربخش» منتشر شد

کتاب «اندیشه‌ورزی و آرامش اثربخش» به قلم محمدعلی نویدی تألیف و توسط انتشارات دانشگاهی دایره دانش منتشر شده است.

این کتاب با این پرسش شروع شده است که بنیان و اساس زندگی واقعی و عینی آدمی بر چه شالوده‌ای بنا نهاده شده است؟ یعنی با با تأمل و درنگ درمی‌یابیم بدون آرامش وجودی و حقیقی، امکان بقا و رشد انسان وجود ندارد. اندیشه و آرامش دو شرط اصلی زندگی بشری است.

این کتاب که یک کتاب آموزشی و تعلیمی و تمرینی در حوزه فعالیت و رشته اندیشه‌ورزی است یکی از کتب اصلی در مجموعه تفکر اثربخش می‌باشد. در پیشگفتار کتاب آمده است: «تمام تلقی‌ها و برداشت‌ها و نگرش‌ها و رویکرد‌ها به مفهوم آرامش، بهره و حظی از آرامش حقیقی و اثربخش را در خود تجلی و ظهور می‌کنند. مثل آرامش ذهنی، روان‌شناسانه و آرامش اخلاقی و اجتماعی، مادی و معنوی. اما، آرامش وجودی و اثری اصیل‌ترین نوع آرامش است. زیرا، تکیه‌گاه و بنیان سایر آرامش‌ها و تعادل‌هاست. بدون آرامش عقلانی سایر آرامش‌ها موقتی و زودگذر خواهند بود.

منظور از آرامش اثری و وجودی، آرامش واقعی و عینی و اثربخش در صحنه و ساحت زندگی انسان است. مراد از آرامش فلسفی، آرامش و تعادل و تناسب نیروها و قوای درونی و بیرونی وجود و تمامیت هستی آدمی‌ست. غرض از آرامش اثربخش، تعادل و توازن توانش‌ها و کنش‌ها وجود و هستی انسان است که با کاهش کشمکش‌ها و تعارضات و تناقضات وجودی و واقعی امکان پذیر است».

در بخش دیگر از پیشگفتار کتاب آمده است: در متن این کتاب که یکی از متون آموزشی و تعلیمی و تمرینی حوزه تفکراثربخش و رشته اندیشه ورزی اثربخش است، از طعم و مزه و احساس عمیق رضایت‌مندی یعنی «آرامش» سخن گفته شده است. طعم آرامش نخستین طعم زندگی و حیات و بقا و تداوم زندگانی است. طعم خوش احساس، طعم عاطفه، طعم خیال و خیال‌پردازی، طعم عشق و علاقه‌مندی، طعم معنا و معنویت، طعم عقل و عقلانیت و طعم اندیشه و اندیشه‌ورزی. و جان کلام این است که طعم زندگی همان طعم آرامش اثربخش است.
در کتاب «اندیشه‌ورزی و آرامش اثربخش» از زیرساخت‌ها و شالوده‌های زندگی یعنی آرامش، تعادل و رشد، بالندگی، توسعه و قانون و جامعه و عقلانیت و اندیشه‌ورزی، گفت‌وگو شده است. در بخشی از پیش‌گفتار کتاب چنین آمده است: در آرامش اثربخش هیچ نیرو و توان و سرمایه و قوه وجودی و اثری انسان را نمی‌توان به امر و قوه و چیز دیگری، تقلیل و تحویل داد و فروکاست. یعنی، هر قوه و صفت انسان اثر بی‌بدیل و بی‌نظیر خود را دارد. مثل، احساس خشم، شهوت، خیال، و عقل و عقلانیت و اندیشه‌ورزی. اما، اندیشه و اندیشه‌ورزی اصیل‌ترین و پایدارترین گوهر وجود انسان در زندگی است. آرامش اصیل تنها با نیروی اندیشه‌ورزی حاصل آمدنی و محقق شدنی است.

چرخش زندگی با اندیشیدن و شناختن و دانش معقول و منطقی و اثربخش به چرخش و گردش در می‌آید. بدون آرامش اثربخش، بقا و رشد و بالندگی و توسعه زندگی اجتماعی انسان امکان‌پذیر نیست. دردها، رنج‌ها، فقر و فلاکت، جهل و جهالت‌ها، تباهی‌ها و تیرگی‌ها، هدرها و هجوم‌ها، تعارض‌ها و تناقض‌ها، بی‌سامانی‌ها و آشفتگی‌ها و آزردگی، انحرافات و انهدام‌ها، همه و همه به فقدان آرامش و اندیشه در زندگی انسان مربوط است.

در بحث و واکاوی مقوله «آرامش» وجودی و اثری، آگاهی و خودآگاهی از وضعیت و موقعیت تاریخی و زیست زمان‌مند و مکان‌مند واقعی انسان در دوره و تاریخ معین و مشخص و نیز جامعه معین توجه و تفطن دقت صورت گرفته است. آرامش اندیشه‌ ورزانه با بازسازی عقلانیت و هنجارهای اجتماعی گذشته در ارتباط است. جان کلام این است که آرامش اثربخش با راستی‌ها، عدالت‌ها و آزادی‌ها، حق و حقیقت، خیر و خوی، نور و نیکی، انسانیت و مسئولیت ربط وثیق دارد.

این کتاب در ۱۷۴ صفحه و توسط انتشارات دایره دانش به طبع رسیده است.

منبع: شفقنا

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.