کتاب «درباره عدالت فرهنگی» منتشر شد

کتاب «درباره عدالت فرهنگی» به قلم احمد اولیایی در ۳۷۵ صفحه منتشر شد.

کتاب «درباره عدالت فرهنگی» به قلم احمد اولیایی در ۳۷۵ صفحه به همت انتشارات دانشگاه باقرالعلوم(ع) به چاپ رسید.

عدالت بیشتر در حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد اما با حوزه‌های مختلف دیگر نیز در ارتباط است و ترکیب‌هایی مانند عدالت اقتصادی، سیاسی، قضایی و… را تولید کرده است.

یکی از حوزه‌هایی که با عدالت رابطه دارد و به نظر می‌رسد در عدالت پژوهی مغفول مانده است، فرهنگ است. اهمیت عرصه فرهنگ و تلاش بشر برای دستیابی به عدالت در تمام ساحت‌های حیات جمعی ما را به سمت مقوله ای بنام «عدالت فرهنگی» سوق می دهد؛ جایی که هنوز از مرحله چیستی عبور نکرده است و باید آن را کاوید.

عدالت فرهنگی بر خلاف عدالت اقتصادی از توزیع صرف صحبت نمی کند چرا که احتمالا انحصار عدالت اجتماعی در عدالت توزیعی و یکسان انگاری عدالت اجتماعی با توزیعی حداقل در عرصه فرهنگی می‌تواند ما را دچار یک خطای راهبردی و نوعی تقلیل گرایی کند.

اولا فرهنگ نه فقط توسط دولت‌ها، بلکه توسط ملت‌ها تولید می‌شود و ثانیا منابع در فرهنگ، دیگر ماهیت اقتصادی ندارند، هر چند می توانند پیامد اقتصادی داشته باشند. پس هنگامی که منابع در فرهنگ از ذهن، قلب، ایده و فکر فرد بجوشد، دیگر توزیع آن خیلی مفهومی ندارد، در عین حال عدالت را با چالش روبرو می کند.

کتاب حاضر در صدد است مبانی عدالت فرهنگی را واکاوی کند، لذا پس از عبور از پنج پرسش مهم، در عدالت و فرهنگ به تصویر عدالت توزیعی، فرایندی و ترمیمی در فرهنگ می‌پردازد.

تأملات معرفت شناختی عدالت فرهنگی بخش بعدی و مهم کتاب است که خواننده را آماده خواندن معیارهای عدالت فرهنگی می کند. در پایان کتاب نیز ورود اجمالی به عدالت فرهنگی از منظر اسلام از نظر خواننده می‌گذرد.

منبع: ایسنا

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.