مولانا در برابر معمای جبر و اختیار منتشر شد

کتاب «مولانا در برابر معمای جبر و اختیار» نوشته احمد کتابی توسط نشر مروارید منتشر شد.

نشر مروارید کتاب «مولانا در برابر معمای جبر و اختیار» نوشته احمد کتابی را در ۲۶۸ صفحه و بهای ۱۵۰ هزار تومان منتشر کرده است.

جبر و اختیار از زمره موضوعات بغرنجی است که از روزگاران کهن، کنجکاوی آدمیان را جلب کرده و پیوسته، محلِ مناقشه و مجادله صاحب نظران گوناگون بوده است. عجیب آن که طی قرون متمادی که به بشریت گذشته کمتر اندیشمندی توانسته است برای این مسئله پیچیده پاسخی قطعی و پذیرفتنی بیابد و از این شبِ تاریک راهی به روز ببرد؛ تا آنجا که شاید بتوان گفت: انسان‌ها در نخستین ربعِ سده بیست و یکم، در مقامِ جوابگویی و رهیابی به معضلِ جبر و اختیار، به تقریب، در همان مرحله و نقطه‌ای باقی مانده‌اند که هزاران سال قرار داشتند.

در کتابی که پیش روی دارید، نظریات مولانا در بابِ جبر و اختیار به تفصیل و با استناد به شواهدِ متعددِ مستخرج از: مثنوی معنوی، فیه مافیه و دیوان شمس بررسی شده است.

کتاب شامل چهار بخش با عنوان‌های زیر است: رویکرد جبرگرایانه مولانا، رویکرد اختیارگرایانه مولانا و رویکرد میانه گرایانه (امر بین‌الامرین) مولانا و سرانجام نقد نظریات مولانا. ضمناً در بخش مقدمات کتاب دانشنامه توصیفی نسبتاً مفصلی درباره اصطلاحات مربوط به جبر و اختیار همراه با اصطلاح‌شناسی انگلیسی فارسی تنظیم و ارائه شد، که حاوی افزون بر ۷۰ مدخل است.

منبع: ایبنا

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.