کتاب «مساله شر» ترجمه می‌شود

کتاب «مساله شر» از مجموعه بن مایه‌های فلسفه دین انتشارات کیمبریج به همت مجید صمدی در حال ترجمه است.

کتاب «مساله شر» نوشته میشل تولی Michael Tooley که از سوی انتشارات کیمبریج و از مجموعه بن مایه‌های فلسفه دین کیمبریج منتشر شده به همت مجید صمدی در حال ترجمه است.

موضوع کتاب، ارائه یک دلیل از راه شر، در ذیل نوع منطقی مساله، است. نویسنده معتقد است وجود شرور حیواناتی که هوشمند‌اند ولی شخص محسوب نمی‌شوند، هرگونه دفاعیه پردازی و تئودیسه پردازی را ناموفق می‌کند. چرا که به زعم او، تنها رنج‌های موجه‌اند که یک عامل هوشمند و شخص وار، به علت انحراف اخلاقی و سوء استفاده از اختیار، سزاوار آن بوده باشد.

روشن است که درباره حیوانات هوشمند اما ناشخص‌وار، که عاملیت اخلاقی نمی‌توان به آنها نسبت داد، نمی‌توانند سزاوار رنج باشند. ازاین رو، رنج آنها نابجا و ناقض وجود خدایی قادر مطلق، عالم مطلق و خیرخواه علی الاطلاق است.

منبع: ایبنا

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.