ستون رمضانیات به زودی با آثاری گوناگون از فرهیختگان و اندیشوران به روز می‌شود

ستون رمضانیات به زودی با آثاری گوناگون از فرهیختگان و اندیشوران به روز می‌شود

نویسندگان این ستون، شماری از دانشوران نواندیش، روشنفکر و علمای متعلق به حوزه فکری سنت دینی هستند.
ستون رمضانیات به زودی با آثاری گوناگون از فرهیختگان و اندیشوران به روز می‌شود

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.