افغانستان در آستانه فقر فراگیر

بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، افغانستان در آستانه فقری فراگیر قرار دارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری آکسیوس، روی کار آمدن طالبان افغانستان همزمان با شیوع کرونا و خشکسالی شدید در این کشور باعث شده تا نرخ فقر به شدت افزایش یابد. بر اساس گزارش این برنامه، ۹۷ درصد از مردم افغانستان ممکن است در میانه سال ۲۰۲۲ زیر خط فقر بروند.

“کانی ویگناراجیا”، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل در اداره منطقه‌ای آسیا و پاسیفیک گفت: بیشمار بودن چالش‌های پیش روی افغانستان، بحرانی را ایجاد می‌کند که مستلزم اقدام فوری است.

برنامه توسعه سازمان ملل نیز چهار سناریو را تحلیل کرده که می‌تواند تولید ناخالص ملی این کشور را به افت شدید و تا ۱۳.۲ درصد برساند. در بدترین حالت، در این گزارش تخمین زده شده که فقر در افغانستان حدود ۲۵ درصد رشد می‌کند. همچنین ۷۲ درصد از جمعیت کنونی افغانستان در فقر زندگی می‌کنند.

مدیر برنامه توسعه سازمان ملل در اداره منطقه‌ای آسیا و پاسیفیک افزود: ما با فروپاشی تمام عیار توسعه در پی بحران‌های اقتصادی و بشری در این کشور روبرو هستیم. نیمی از مردم این کشور نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. این تحلیل نشان می‌دهد که ما شاهد وخامت فاجعه آمیز و سریع در زندگی آسیب پذیرترین مردم افغانستان هستیم.

برنامه توسعه سازمان ملل یک بسته کمک‌رسان را برای کمک کردن به آسیب پذیرترین افراد و جوامع در افغانستان پیشنهاد می‌کند.

برنامه ۲۴ ماهه توسعه سازمان ملل از ۹ میلیون تن از آسیب‌پذیرترین افغان‌ها حمایت می‌کند و حقوق زنان و دختران را در اولویت قرار می‌دهد و شامل دستمزد نقدی برای شرکت‌های خرد و متوسط و درآمد پایه موقت از طریق دستمزدهای ماهانه نقدی برای کودکان، شهروندان سالخورده و معلولان می‌شود.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.