مرور برچسب

طالبان

داعش دشمن اصلی طالبان

به نوشته روزنامه فرانسوی لوفیگارو، گروه طالبان پس از سلطه دوباره بر افغانستان، نگران است که تعدیل مواضع‌ آن به ریزش نیروهایش و جذب آن ها توسط داعش منجر شود. گروه داعش به رغم…

طالبان و پرانتز تاریخی| بابک زمانی

 بسياري از ما اين روزها از رفتار طالبان با مردم و به خصوص زن‌ها و آزادي‌هاي فردي ايشان تعجب مي‌كنيم و به‌ درستي به وحشت مي‌افتيم. البته اين رفتار به‌ خودي‌ خود بسيار مهمند و…