مرور برچسب

طالبان

طالبان و توافق با آمریکا برای تصاحب قدرت

در حالی که آمریکا از فشار بر طالبان برای تشکیل دولت فراگیر می‌گوید، بسیاری معتقدند روی کار آمدن طالبان نتیجه تبانی آمریکا با طالبان در قالب توافق دوحه بوده‌است.

طالبان و درآمدزایی از کشت خشخاش

با وجود حکم رییس طالبان مبنی بر ممنوعیت شرعی و قانونی کشت خشخاش، بر اساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر، کشت این گیاه در افغانستان در سال جاری بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و…