مرور برچسب

طالبان

داعش دشمن اصلی طالبان

به نوشته روزنامه فرانسوی لوفیگارو، گروه طالبان پس از سلطه دوباره بر افغانستان، نگران است که تعدیل مواضع‌ آن به ریزش نیروهایش و جذب آن ها توسط داعش منجر شود. گروه داعش به رغم…

طالبان و پرانتز تاریخی| بابک زمانی

 بسياري از ما اين روزها از رفتار طالبان با مردم و به خصوص زن‌ها و آزادي‌هاي فردي ايشان تعجب مي‌كنيم و به‌ درستي به وحشت مي‌افتيم. البته اين رفتار به‌ خودي‌ خود بسيار مهمند و…

آموزش خانگی دختران در افغانستان

با وجود ممنوعیت فعلی حضور دختران در کلاس‌های درس در افغانستان، برخی از دختران افغان در کلاس‌های درس خانگی شرکت می‌کنند.