مرور برچسب

افغانستان

اجرای حکم شلاق در ملاء عام در افغانستان

گروه طالبان افغانستان در یک ورزشگاه و در مقابل چشمان صدها تماشاگر، سه زن و ۹ مرد را شلاق زد و این نشانگر از سرگیری مجدد رویکردهای این گروه است که مشخصه‌ای از حکومت آنها در دهه…

طالبان و توافق با آمریکا برای تصاحب قدرت

در حالی که آمریکا از فشار بر طالبان برای تشکیل دولت فراگیر می‌گوید، بسیاری معتقدند روی کار آمدن طالبان نتیجه تبانی آمریکا با طالبان در قالب توافق دوحه بوده‌است.