نشست «فراموشی پرسش از وجود در فلسفه‌ سینوی» برگزار می‌شود

نشست «فراموشی پرسش از وجود در فلسفه‌ سینوی» در قالب مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی سینا روز چهارشنبه ۲۶ خرداد در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، شانزدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ بوعلی سینا با عنوان «فراموشی پرسش از وجود در فلسفه‌ سینوی» روز چهارشنبه ۲۶ خرداد در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

رسالت موجودپژوهانه فلسفه اولی که باید آن را میراث متافیزیک ارسطویی به‌شمار آورد، همچنان در منظومه فکری ابن‌سینا به مثابه کانونی‌ترین بخش فلسفه محل توجه و اهتمام واقع شده است. در منظومه فکری ابن‌سینا با «وجود» معامله‌ای اُبژه‌وار صورت می‌پذیرد؛ به‌نحوی که حتی در تحلیل ذهنی، متأخر از چیستی یک موجود انگاشته می‌شود و در زمره مقوّمات هوّیت آن به‌شمار نمی‌آید.

این شیوه مواجهه با مسأله وجود، علاوه‌ بر آن‌که پرسش از معنا و حقیقت وجود را مغفول‌ٌعنه می‌نهد، وجود را به مثابه نامستوری و افق گشایش به فراموشی می‌سپرد و صرفاً با به دست دادن فهمی اُبژه‌وار از آن، دستگاه مفهومی و معرفت‌شناسی ویژه «موجودات» را در تحلیل آن به کار می‌گیرد. البته این میان، نباید از بسط، توسعه و حک و اصطلاحات قابل تأمل ابن‌سینا در متافیزیک ارسطویی به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با وجودشناسی غفلت ورزید، اما این حک و اصلاحات به‌ویژه در بحث تمایز وجود و ماهیت و مباحث مرتبط با آن اگر چه التفات به موضوع وجود را با قوّت و اهتمام بیشتری دنبال می‌کند اما بداهت، کلیت و تعریف‌ناپذیری مفهوم وجود همچنان پرسش از حقیقت وجود را در فلسفه ابن‌سینا به حاشیه رانده و مدنظرآوردن وجود به‌مثابه افق گشایش را از کانون توجهات بنیادین فیلسوف خارج کرده است. از این‌رو، بحث از وجود در فلسفه ابن‌سینا به بحث از مفهوم موجودیت و اقسام و مراتب آن فروکاسته می‌شود.

شانزدهمین نشست درس‌گفتارهایی درباره بوعلی سینا با سخنرانی مجتبی اعتمادی‌نیا همراه است.

این‌برنامه روز چهارشنبه ۲۶ خرداد از ساعت ۱۱ در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار و به‌طور زنده از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به‌نشانی ketabofarhang، تلگرام این‌مرکز به نشانی bookcitycc و صفحه‌ این مرکز در پایگاه اینترنتی آپارات پخش می‌شود.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.