«خود، دیگری و خدا در اندیشه کیرکگور» منتشر شد

«خود، دیگری و خدا در اندیشه کیرکگور» نوشته راضیه زینلی به همت نشر آن‌سو منتشر شد.

در معرفی این کتاب که در ۲۷۱ صفحه و در نشر آن‌سو به چاپ رسیده، عنوان شده است: می‌توان گفت فردگرایی یکی از ارکان اگزیستانسیالیزم است و کیرکگور اندیشمندی است که سهمی مهم در تبیین فردگرایی در فلسفه مدرن داشت. او همواره در آثارش انسان را به عنوان فردی منفرد می‌نگریست و از این جهت در تقابل با فلسفه اجتماعی که تحت تأثیر هگل توسعه یافته بود قرار داشت. از سوی دیگر به جای توجه نشان دادن به ایده‌ها دل در گرو «آن‌چه هست» داشت و از این نظر نیز خود را مقابل فلسفه هگل می‌دید. از جمله مهم‌ترین مسائل هر فرد انسانی رابطه او با خود، دیگری و خدا است. اگر از منظر کیرکگور به این رابطه‌ها بنگریم سه مسئله مهم و اساسی را پیش روی خود خواهیم دید. هر فرد انسانی ناگزیر است در باب شناخت خود، دیگری و خدا و رابطه‌هایی که در این میان شکل می‌گیرد مسائلی را بازشناسد و درصدد حل و فصل آن‌ها برآید. پژوهش پیش رو نشان می‌دهد کیرکگور در باب این سه موضوع چه آراء و نظریات بدیعی را مطرح کرده است و اگر بخواهیم از منظر او به این سه موضوع بپردازیم مسائل پیش روی ما چه آرایشی خواهند یافت.

منبع: ایسنا

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.