بیست و ششمین شماره فصلنامه حکمت اسلامی منتشر شد

به همت مجمع عالی حکمت اسلامی بیست و ششمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی منتشر شد.

به همت مجمع عالی حکمت اسلامی بیست و ششمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی منتشر شد.

در این شماره ۸ مقاله با موضوعات: زیر منتشر شده است:

تبیین هیجان از منظر روان‌شناسی و فلسفه اسلامی / مسعود آذربایجانی

بازنگری در تعریف و تقسیم معقولات / محمد سربخشی

نقّادی واقع‌گرایی شبکه‌ای / ابراهیم دادجو

راه‌حلی برای چالش مفهوم‌شناسی عدالت / مهدی شجریان

بررسی و تحلیل دیدگاه ملاصدرا در مسأله «ارتباط وجود صمدی خداوند و وجود ممکنات» / محمد مصطفائی

علم الهی به اشیا، از دیدگاه حکمت اشراقی و مقایسه آن با حکمت متعالیه به روایت علامه طباطبایی / سیده انسیه موسوی امیری، سید احمد فاضلی

اوصاف بدن مثالی در حکمت متعالیه و آموزه‌های دینی / احمد شه گلی

ایده «وضع الفاظ برای روح معانی» از منظر اهل معرفت / حسین مظفری

منبع خبرگزاری مهر
مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.