مجله ترانسندنت فیلوسوفی ۲۰۲۰ به زبان انگلیسی در لندن منتشر شد

مجله ترانسندنت فیلوسوفی ۲۰۲۰ شامل شش مقاله از دانشگاه‌های بریتانیا و ایران به زبان انگلیسی در لندن منتشر شد.

مجله ترانسندنت فیلوسوفی ۲۰۲۰ شامل شش مقاله از دانشگاه‌های بریتانیا و ایران به زبان انگلیسی در لندن منتشر شده است. مجله ترانسندنت فیلوسوفی در سال ۲۰۰۰ در لندن تأسیس شده و پل گفتگوهای فلسفی- عرفانی ایران با غرب و شرق است.

هیئت علمی و ویراستاران آن عبارتند: سید حسین نصر، ویلیام چیتیک، جیمز موریس، سید محمد خامنه ای، مصطفی محقق داماد، رضا داوری، غلامرضا اعوانی، شهرام پازوکی، اولیور لیمن و…سردبیر مجله ترانسندنت فیلوسوفی، سید سلمان صفوی، فیلسوف نوصدرایی است.

مقالات مجله ترانسندنت فیلوسوفی ۲۰۲۰ عبارتند از: منبع تجلیات معنوی هند اوپانیشاد (فرزانه اعظم لطفی، عضو هیئت علمی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران)، تسبیح و تنزیه در جهان بین ابن عربی (سید شهاب الدین مصباحی، لیس، واشنگتن)، هستی شناسی و فعل الهی در طبیعت (جواد درویش آقاجانی و سید حسن حسینی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران)، تصویر نور در قرآن و پدیدارشناسی معنوی (مهدی فدایی مهربانی، دانشگاه تهران) تحلیل مرثیه عاشورایی محتشم کاشانی (سیدصدرالدین صفوی، مولود جوانمرد (دانشگاه الزهرا (س))، سید سلمان صفوی)، نظریه زیبایی در زیبایی شناسی کلاسیک ژاپن از منظر ایزوتسو، سامویل بندیک سوتیلوس، لیس، لندن.

منبع خبرگزاری مهر
مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.