پاسخ پاپ فرانسیس به آیت الله اعرافی

«کاردینال جین لوئیس تائوران»، رئیس شورای پاپی واتیکان، در نامه‌ای به رئیس جامعهالمصطفی العالمیه مراتب تشکر و قدردانی صمیمانه پاپ فرانسیس از آیت‌الله اعرافی را ابراز کرد.

«کاردینال جین لوئیس تائوران»، رئیس شورای پاپی واتیکان، در نامه‌ای به رئیس جامعهالمصطفی العالمیه مراتب تشکر و قدردانی صمیمانه پاپ فرانسیس از آیت‌الله اعرافی را ابراز کرد.

خبرگزاری فارس: تشکر و قدردانی پاپ فرانسیس از رئیس جامعه‌المصطفی

 

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آیت‌الله اعرافی

عطف نامه شما خطاب به پاپ مقدس فرانسیس به مناسبت انتخاب ایشان بعنوان پاپ اعظم، اشارات شما در نامه، جناب حضرتشان را مورد تأثیر قرار داد و ابراز تشکر و قدردانی صمیمانه ایشان به عهده اینجانب گذاشته شد.

همانطور که مستحضرید ایشان از آغاز دوره ریاستشان، گفت‌وگوی بین ادیان را با توجه خاص به گفتگوی بین مسیحیان و مسلمانان، مورد ترغیب قرار داده است.

در ملاقات با نمایندگان کلیساها و جوامع کلیسایی و از مذاهب مختلف (در تاریخ 20 مارس 2013) پاپ فرانسیس بیان کرد: «کلیسای کاتولیک نسبت به اهمیت افزایش دوستی و احترام بین مردان و زنان آیین‌های مذهبی مختلف آگاه است. میخواهم تاکید کنم بر این مطلب که نشانه این افزایش دوستی و احترام بین مردان و زنان آیین‌های مذهبی مختلف را میتوان در کار مهم صورت گرفته توسط شورای پاپی گفت‌وگوی بین ادیان مشاهده کرد. کلیسا همچنین نسبت به مسئولیتی که بر عهده داریم در قبال دنیای پیرامونمان و کل جهان که باید به آن عشق بورزیم و احترام بگذاریم، آگاه است. برای کمک کردن به نیازمندان، فقرا و آنها که در رنج هستند و برای حمایت از عدالت، گسترش آشتی و برقراری صلح کارهای زیادی هست که میتوانیم انجام دهیم».

همچنین جناب ایشان سخنان احترام آمیز ویژه‌ای برای نمایندگان مسلمان ابراز کردند:

«من بر همه دوستان عزیزی که پیرو آیین‌های مذهبی دیگر هستید، به ویژه شما مسلمانان که خدا را به یگانگی، حی و حاضر بودن و بخشندگی می‌پرستید و در عبادات به او توسل می‌جویید، درود می‌فرستم و صمیمانه تشکر می‌کنم. به خاطر حضورتان از شما بسیار سپاسگزارم. در این حضور، نشانه ملموس خواست و اراده برای افزایش احترام متقابل و همکاری در راستای کارهای خوب مشترک انسانی را می‌بینم».

پیشنهاد شما به عنوان رئیس دانشگاه بین‌المللی المصطفی برای همکاری علمی مورد استقبال شورای پاپی گفت‌وگوی بین ادیان است و میتواند ارتباط بین دانشگاه شما و یکی از دانشگاههای پاپی در واتیکان را در خصوص بررسی امکان و نهایتاً شرایط چنین همکاری را تسهیل کند.

از طرف مقام پاپ اعظم و خودم سپاسگذاری و مراتب احترام و درود صمیمانه خود را ابلاغ می‌نمایم.

کاردینال جین لوئی تائوران

گفتنی است پیش از این آیت‌الله اعرافی طی نامه‌ای ضمن تشکر از مواضع «کاردینال ژان لوئی توران»، رئیس شورای پاپی واتیکان، آمادگی جامعه‌المصطفی برای مشارکت در همکاری‌های همدلانه و علمی بین‌الادیانی را اعلام کرده بود.

– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920606000924#sthash.1eIhfe8s.dpuf

«کاردینال جین لوئیس تائوران»، رئیس شورای پاپی واتیکان، در نامه‌ای به رئیس جامعهالمصطفی العالمیه مراتب تشکر و قدردانی صمیمانه پاپ فرانسیس از آیت‌الله اعرافی را ابراز کرد.

خبرگزاری فارس: تشکر و قدردانی پاپ فرانسیس از رئیس جامعه‌المصطفی

 

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آیت‌الله اعرافی

عطف نامه شما خطاب به پاپ مقدس فرانسیس به مناسبت انتخاب ایشان بعنوان پاپ اعظم، اشارات شما در نامه، جناب حضرتشان را مورد تأثیر قرار داد و ابراز تشکر و قدردانی صمیمانه ایشان به عهده اینجانب گذاشته شد.

همانطور که مستحضرید ایشان از آغاز دوره ریاستشان، گفت‌وگوی بین ادیان را با توجه خاص به گفتگوی بین مسیحیان و مسلمانان، مورد ترغیب قرار داده است.

در ملاقات با نمایندگان کلیساها و جوامع کلیسایی و از مذاهب مختلف (در تاریخ 20 مارس 2013) پاپ فرانسیس بیان کرد: «کلیسای کاتولیک نسبت به اهمیت افزایش دوستی و احترام بین مردان و زنان آیین‌های مذهبی مختلف آگاه است. میخواهم تاکید کنم بر این مطلب که نشانه این افزایش دوستی و احترام بین مردان و زنان آیین‌های مذهبی مختلف را میتوان در کار مهم صورت گرفته توسط شورای پاپی گفت‌وگوی بین ادیان مشاهده کرد. کلیسا همچنین نسبت به مسئولیتی که بر عهده داریم در قبال دنیای پیرامونمان و کل جهان که باید به آن عشق بورزیم و احترام بگذاریم، آگاه است. برای کمک کردن به نیازمندان، فقرا و آنها که در رنج هستند و برای حمایت از عدالت، گسترش آشتی و برقراری صلح کارهای زیادی هست که میتوانیم انجام دهیم».

همچنین جناب ایشان سخنان احترام آمیز ویژه‌ای برای نمایندگان مسلمان ابراز کردند:

«من بر همه دوستان عزیزی که پیرو آیین‌های مذهبی دیگر هستید، به ویژه شما مسلمانان که خدا را به یگانگی، حی و حاضر بودن و بخشندگی می‌پرستید و در عبادات به او توسل می‌جویید، درود می‌فرستم و صمیمانه تشکر می‌کنم. به خاطر حضورتان از شما بسیار سپاسگزارم. در این حضور، نشانه ملموس خواست و اراده برای افزایش احترام متقابل و همکاری در راستای کارهای خوب مشترک انسانی را می‌بینم».

پیشنهاد شما به عنوان رئیس دانشگاه بین‌المللی المصطفی برای همکاری علمی مورد استقبال شورای پاپی گفت‌وگوی بین ادیان است و میتواند ارتباط بین دانشگاه شما و یکی از دانشگاههای پاپی در واتیکان را در خصوص بررسی امکان و نهایتاً شرایط چنین همکاری را تسهیل کند.

از طرف مقام پاپ اعظم و خودم سپاسگذاری و مراتب احترام و درود صمیمانه خود را ابلاغ می‌نمایم.

کاردینال جین لوئی تائوران

گفتنی است پیش از این آیت‌الله اعرافی طی نامه‌ای ضمن تشکر از مواضع «کاردینال ژان لوئی توران»، رئیس شورای پاپی واتیکان، آمادگی جامعه‌المصطفی برای مشارکت در همکاری‌های همدلانه و علمی بین‌الادیانی را اعلام کرده بود.

– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920606000924#sthash.1eIhfe8s.dpuf

«کاردینال جین لوئیس تائوران»، رئیس شورای پاپی واتیکان، در نامه‌ای به رئیس جامعهالمصطفی العالمیه مراتب تشکر و قدردانی صمیمانه پاپ فرانسیس از آیت‌الله اعرافی را ابراز کرد.

خبرگزاری فارس: تشکر و قدردانی پاپ فرانسیس از رئیس جامعه‌المصطفی

 

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آیت‌الله اعرافی

عطف نامه شما خطاب به پاپ مقدس فرانسیس به مناسبت انتخاب ایشان بعنوان پاپ اعظم، اشارات شما در نامه، جناب حضرتشان را مورد تأثیر قرار داد و ابراز تشکر و قدردانی صمیمانه ایشان به عهده اینجانب گذاشته شد.

همانطور که مستحضرید ایشان از آغاز دوره ریاستشان، گفت‌وگوی بین ادیان را با توجه خاص به گفتگوی بین مسیحیان و مسلمانان، مورد ترغیب قرار داده است.

در ملاقات با نمایندگان کلیساها و جوامع کلیسایی و از مذاهب مختلف (در تاریخ 20 مارس 2013) پاپ فرانسیس بیان کرد: «کلیسای کاتولیک نسبت به اهمیت افزایش دوستی و احترام بین مردان و زنان آیین‌های مذهبی مختلف آگاه است. میخواهم تاکید کنم بر این مطلب که نشانه این افزایش دوستی و احترام بین مردان و زنان آیین‌های مذهبی مختلف را میتوان در کار مهم صورت گرفته توسط شورای پاپی گفت‌وگوی بین ادیان مشاهده کرد. کلیسا همچنین نسبت به مسئولیتی که بر عهده داریم در قبال دنیای پیرامونمان و کل جهان که باید به آن عشق بورزیم و احترام بگذاریم، آگاه است. برای کمک کردن به نیازمندان، فقرا و آنها که در رنج هستند و برای حمایت از عدالت، گسترش آشتی و برقراری صلح کارهای زیادی هست که میتوانیم انجام دهیم».

همچنین جناب ایشان سخنان احترام آمیز ویژه‌ای برای نمایندگان مسلمان ابراز کردند:

«من بر همه دوستان عزیزی که پیرو آیین‌های مذهبی دیگر هستید، به ویژه شما مسلمانان که خدا را به یگانگی، حی و حاضر بودن و بخشندگی می‌پرستید و در عبادات به او توسل می‌جویید، درود می‌فرستم و صمیمانه تشکر می‌کنم. به خاطر حضورتان از شما بسیار سپاسگزارم. در این حضور، نشانه ملموس خواست و اراده برای افزایش احترام متقابل و همکاری در راستای کارهای خوب مشترک انسانی را می‌بینم».

پیشنهاد شما به عنوان رئیس دانشگاه بین‌المللی المصطفی برای همکاری علمی مورد استقبال شورای پاپی گفت‌وگوی بین ادیان است و میتواند ارتباط بین دانشگاه شما و یکی از دانشگاههای پاپی در واتیکان را در خصوص بررسی امکان و نهایتاً شرایط چنین همکاری را تسهیل کند.

از طرف مقام پاپ اعظم و خودم سپاسگذاری و مراتب احترام و درود صمیمانه خود را ابلاغ می‌نمایم.

کاردینال جین لوئی تائوران

گفتنی است پیش از این آیت‌الله اعرافی طی نامه‌ای ضمن تشکر از مواضع «کاردینال ژان لوئی توران»، رئیس شورای پاپی واتیکان، آمادگی جامعه‌المصطفی برای مشارکت در همکاری‌های همدلانه و علمی بین‌الادیانی را اعلام کرده بود.

– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920606000924#sthash.1eIhfe8s.dpuf

«کاردینال جین لوئیس تائوران»، رئیس شورای پاپی واتیکان، در نامه‌ای به رئیس جامعهالمصطفی العالمیه مراتب تشکر و قدردانی صمیمانه پاپ فرانسیس از آیت‌الله اعرافی را ابراز کرد.

خبرگزاری فارس: تشکر و قدردانی پاپ فرانسیس از رئیس جامعه‌المصطفی

 

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آیت‌الله اعرافی

عطف نامه شما خطاب به پاپ مقدس فرانسیس به مناسبت انتخاب ایشان بعنوان پاپ اعظم، اشارات شما در نامه، جناب حضرتشان را مورد تأثیر قرار داد و ابراز تشکر و قدردانی صمیمانه ایشان به عهده اینجانب گذاشته شد.

همانطور که مستحضرید ایشان از آغاز دوره ریاستشان، گفت‌وگوی بین ادیان را با توجه خاص به گفتگوی بین مسیحیان و مسلمانان، مورد ترغیب قرار داده است.

در ملاقات با نمایندگان کلیساها و جوامع کلیسایی و از مذاهب مختلف (در تاریخ 20 مارس 2013) پاپ فرانسیس بیان کرد: «کلیسای کاتولیک نسبت به اهمیت افزایش دوستی و احترام بین مردان و زنان آیین‌های مذهبی مختلف آگاه است. میخواهم تاکید کنم بر این مطلب که نشانه این افزایش دوستی و احترام بین مردان و زنان آیین‌های مذهبی مختلف را میتوان در کار مهم صورت گرفته توسط شورای پاپی گفت‌وگوی بین ادیان مشاهده کرد. کلیسا همچنین نسبت به مسئولیتی که بر عهده داریم در قبال دنیای پیرامونمان و کل جهان که باید به آن عشق بورزیم و احترام بگذاریم، آگاه است. برای کمک کردن به نیازمندان، فقرا و آنها که در رنج هستند و برای حمایت از عدالت، گسترش آشتی و برقراری صلح کارهای زیادی هست که میتوانیم انجام دهیم».

همچنین جناب ایشان سخنان احترام آمیز ویژه‌ای برای نمایندگان مسلمان ابراز کردند:

«من بر همه دوستان عزیزی که پیرو آیین‌های مذهبی دیگر هستید، به ویژه شما مسلمانان که خدا را به یگانگی، حی و حاضر بودن و بخشندگی می‌پرستید و در عبادات به او توسل می‌جویید، درود می‌فرستم و صمیمانه تشکر می‌کنم. به خاطر حضورتان از شما بسیار سپاسگزارم. در این حضور، نشانه ملموس خواست و اراده برای افزایش احترام متقابل و همکاری در راستای کارهای خوب مشترک انسانی را می‌بینم».

پیشنهاد شما به عنوان رئیس دانشگاه بین‌المللی المصطفی برای همکاری علمی مورد استقبال شورای پاپی گفت‌وگوی بین ادیان است و میتواند ارتباط بین دانشگاه شما و یکی از دانشگاههای پاپی در واتیکان را در خصوص بررسی امکان و نهایتاً شرایط چنین همکاری را تسهیل کند.

از طرف مقام پاپ اعظم و خودم سپاسگذاری و مراتب احترام و درود صمیمانه خود را ابلاغ می‌نمایم.

کاردینال جین لوئی تائوران

گفتنی است پیش از این آیت‌الله اعرافی طی نامه‌ای ضمن تشکر از مواضع «کاردینال ژان لوئی توران»، رئیس شورای پاپی واتیکان، آمادگی جامعه‌المصطفی برای مشارکت در همکاری‌های همدلانه و علمی بین‌الادیانی را اعلام کرده بود.

– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920606000924#sthash.1eIhfe8s.dpuf

به گزارش خبرگزاری فارس، متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آیت‌الله اعرافی

عطف نامه شما خطاب به پاپ مقدس فرانسیس به مناسبت انتخاب ایشان بعنوان پاپ اعظم، اشارات شما در نامه، جناب حضرتشان را مورد تأثیر قرار داد و ابراز تشکر و قدردانی صمیمانه ایشان به عهده اینجانب گذاشته شد.

همانطور که مستحضرید ایشان از آغاز دوره ریاستشان، گفت‌وگوی بین ادیان را با توجه خاص به گفتگوی بین مسیحیان و مسلمانان، مورد ترغیب قرار داده است.

در ملاقات با نمایندگان کلیساها و جوامع کلیسایی و از مذاهب مختلف (در تاریخ 20 مارس 2013) پاپ فرانسیس بیان کرد: «کلیسای کاتولیک نسبت به اهمیت افزایش دوستی و احترام بین مردان و زنان آیین‌های مذهبی مختلف آگاه است. میخواهم تاکید کنم بر این مطلب که نشانه این افزایش دوستی و احترام بین مردان و زنان آیین‌های مذهبی مختلف را میتوان در کار مهم صورت گرفته توسط شورای پاپی گفت‌وگوی بین ادیان مشاهده کرد. کلیسا همچنین نسبت به مسئولیتی که بر عهده داریم در قبال دنیای پیرامونمان و کل جهان که باید به آن عشق بورزیم و احترام بگذاریم، آگاه است. برای کمک کردن به نیازمندان، فقرا و آنها که در رنج هستند و برای حمایت از عدالت، گسترش آشتی و برقراری صلح کارهای زیادی هست که میتوانیم انجام دهیم.»

همچنین جناب ایشان سخنان احترام آمیز ویژه‌ای برای نمایندگان مسلمان ابراز کردند:

«من بر همه دوستان عزیزی که پیرو آیین‌های مذهبی دیگر هستید، به ویژه شما مسلمانان که خدا را به یگانگی، حی و حاضر بودن و بخشندگی می‌پرستید و در عبادات به او توسل می‌جویید، درود می‌فرستم و صمیمانه تشکر می‌کنم. به خاطر حضورتان از شما بسیار سپاسگزارم. در این حضور، نشانه ملموس خواست و اراده برای افزایش احترام متقابل و همکاری در راستای کارهای خوب مشترک انسانی را می‌بینم».

پیشنهاد شما به عنوان رئیس دانشگاه بین‌المللی المصطفی برای همکاری علمی مورد استقبال شورای پاپی گفت‌وگوی بین ادیان است و میتواند ارتباط بین دانشگاه شما و یکی از دانشگاههای پاپی در واتیکان را در خصوص بررسی امکان و نهایتاً شرایط چنین همکاری را تسهیل کند.

از طرف مقام پاپ اعظم و خودم سپاسگذاری و مراتب احترام و درود صمیمانه خود را ابلاغ می‌نمایم.

کاردینال جین لوئی تائوران

گفتنی است پیش از این آیت‌الله اعرافی طی نامه‌ای ضمن تشکر از مواضع «کاردینال ژان لوئی توران»، رئیس شورای پاپی واتیکان، آمادگی جامعه‌المصطفی برای مشارکت در همکاری‌های همدلانه و علمی بین‌الادیانی را اعلام کرده بود.

«کاردینال جین لوئیس تائوران»، رئیس شورای پاپی واتیکان، در نامه‌ای به رئیس جامعهالمصطفی العالمیه مراتب تشکر و قدردانی صمیمانه پاپ فرانسیس از آیت‌الله اعرافی را ابراز کرد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.