تعداد آیات مرتبط با خشونت در کتاب مقدّس بیشتر است تا در قرآن

یکی از مهندسان نرم‌افزار به نام آقای تام اندرسون برای بررسی این که آیا کتاب قرآن خشن‌تر از کتب آسمانی یهودیت و مسیحیت است یا خیر، متون این کتب آسمانی را مورد پردازش قرار داد تا معلوم شود خشونت در کدام‌یک از آنها بیشتر است.

به گزارش دین‌آنلاین، ایندیپندنت با اشاره به بررسی و مطالعه اندرسون درباره میزان خشونت به کار رفته در کتاب مقدس اسلام و مسیحیت و یهودیت آورده است: اندرسون می‌گوید انگیزه‌اش از انجام این پروژه بحث‌های رایج در میان مردم بود؛ مبنی بر این که آیا دلیل گرایش بعضی از بنیادگرایان مسلمان به تروریسم وجود خشونت ذاتی و نهادینه در دین اسلام است و آیا اسلام خشن‌تر از ادیان دیگر است یا خیر.

وی با استفاده از نرم‌افزار تحلیل متنی که خود تحت عنوان نرم‌افزار «اودین تکست» (Odin Text) طراحی کرده کتب عهد جدید، عهد قدیم و ترجمۀ انگلیسی قرآن را مورد تحلیل قرار داد. تنها دو دقیقه زمان برد تا نرم‌افزار این سه کتاب را بخواند و تحلیل کند.

نرم‌افزار واژه‌ها را به هشت گروه از احساسات دسته‌بندی کرد: شادی، انتظار، خشم، انزجار، ناراحتی، تعجّب، ترس و اعتماد. نتایج تحلیل صورت‌گرفته حاکی از آن بود که تعداد واژگان مرتبط با خشم در کتاب مقدّس بیشتر است. تعداد واژگان مرتبط با اعتماد نیز در قرآن بسیار بیشتر از کتب دیگر است. به طور کلّی، نتایج تحقیق گویای آن بود که میزان خشونتِ موجود در کتاب‌ مقدّس بیش از دو برابر بیشتر از خشونتِ موجود در قرآن است.

آقای اندرسون به طور خلاصه می‌گوید از میان این سه کتاب مقدس، به نظر می‌رسد که محتوای عهد قدیم از همه خشن‌تر است. در عهد جدید اشاره به کشتار و نابودی (2.8%) اندکی بیشتر از قران (2.1%) است، اما در عهد قدیم خشونت از همه بیشتر (5.3%) است.

با وجود این، باید به این نکته توجّه داشت که عهد قدیم و عهد جدید و قرآن تنها متون موجود در ادیان یهودیت، مسیحیت و اسلام نیستند و تمام آموزه‌ها و اصول این ادیان را دربرنمی‌گیرند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.